Reklama

QUERCUS (QRS): Zawarcie znaczącej umowy - raport 25

Raport bieżący nr 25/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Quercus TFI S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym została zawarta umowa (dalej "Umowa") z DB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "DBS"), dotycząca zlecenia wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem skupu/nabycia akcji zwykłych na okaziciela Emitenta w drodze publicznie ogłoszonej oferty nabycia akcji (dalej "Oferta”).

Reklama

W Umowie Emitent zobowiązał się, że do czasu ogłoszenia Oferty Spółka ustanowi zabezpieczenie transakcji w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Oferty (dalej "Zabezpieczenie”). W Umowie została określa wartość Akcji będących przedmiotem Oferty oraz tym samym wartość Zabezpieczenia w wysokości 19.437.095,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Zgodnie z Umową Zabezpieczenie zostanie ustanowione:

- w formie blokady środków pieniężnych na Rachunku, lub,

- w formie gwarancji bankowej, lub,

- w innej formie zaakceptowanej przez DBS i Emitenta.

Blokada ustanowiona zostanie co najmniej na okres od dnia roboczego poprzedzającego ogłoszenie Oferty do dnia rozliczenia w KDPW transakcji nabycia Akcji w wyniku Oferty. Treść i forma Zabezpieczenia wymaga uzyskania przez Emitenta uprzedniej akceptacji DBS. Emitent w Umowie zobowiązał się, że nie odwoła, nie zmieni treści, ani wysokości Zabezpieczenia po dniu jego ustanowienia bez uprzedniej zgody DBS.

Na dzień sporządzenia raportu Emitent nie ustanowił Zabezpieczenia.

Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za trzydziestodniowym wypowiedzeniem. DBS ma prawo z ważnych przyczyn wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Za ważne przyczyny wypowiedzenia Umowy przez DBS strony Umowy uznały:

a) nie uzgodnienie pomiędzy stronami treści Oferty lub procedury jej realizacji,

b) nie wywiązanie się Emitenta z zobowiązań ciążących na nim na mocy Umowy.

Emitent ma prawo z ważnych przyczyn wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Za ważne przyczyny wypowiedzenia Umowy przez Emitenta strony uznały:

a) nie uzgodnienie pomiędzy stronami treści Oferty lub procedury jej realizacji,

b) nie wywiązania się DBS z zobowiązań ciążących na nim na mocy Umowy.

Umowa nie przewiduje kar umownych.

Warunki wynagrodzenia dla DBS na postawie Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Umowę uznano za znaczącą, gdyż wartość akcji będących przedmiotem Oferty oraz tym samym wartość Zabezpieczenia przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

- § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),

- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-19Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2015-05-19Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »