Reklama

ITMTRADE (ITM): Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 23/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2015 roku Emitent oraz podmiot zależny od Emitenta: BRIJU NETWORK BRIJU SECUR 2 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna (dalej razem określani jako "Odbiorcy”) zawarli umowy o współpracy handlowej z hurtowym dostawcą metali szlachetnych ("Dostawca”), których przewidywana łączna wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, spełniając tym samym kryterium uznania umowy za znaczącą.

Reklama

Przedmiotem umów jest dostawa surowców metali szlachetnych do produkcji wyrobów jubilerskich oraz surowców wykorzystywanych w celach handlowych ("towar”). Warunkiem zrealizowania dostawy towaru jest złożenie przez Odbiorcę zamówienia w terminie nie krótszym niż 4 dni przed oczekiwanym terminem realizacji i potwierdzenie tego zamówienia przez Dostawcę. Cena za towar będzie każdorazowo ustalana pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą i będzie wskazana w zamówieniu Odbiorcy potwierdzonym przez Dostawcę. Koszty dostawy towaru i ryzyko jego utraty lub uszkodzenia w czasie transportu ponosi Dostawca. Zapłata za dostarczony towar nastąpi w terminie 4 dni licząc od dnia doręczenia faktury. Dostawca jest zobowiązany do zachowania w poufności informacji dotyczących warunków zawartych umów, realizacji umowy i informacji o Odbiorcy, które uzyskał w trakcie negocjacji i realizacji umowy, a za naruszenie obowiązku zachowania poufności, Odbiorca może żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20.000 zł za każde naruszenie. Żądanie zapłaty kary umownej nie wyłącza uprawnienia Odbiorcy do dochodzenia od Dostawcy roszczeń odszkodowawczych przekraczających karę umowną. Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony. Umowy o współpracy handlowej nie zawierają ilości towaru, które Dostawca i Odbiorcy są zobowiązani zrealizować. Przewidywana wartość transakcji, które na podstawie zawartych umów w okresie 5 lat zostaną zrealizowane pomiędzy Dostawcą i Emitentem wynosi 30 mln zł, a pomiędzy Dostawcą i BRIJU NETWORK BRIJU SECUR 2 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna wynosi 180 mln zł.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta, stanowiące podstawę do uznania zawartych umów za znaczące, wynosiły za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych 450.724.194 zł.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-05Jarosław PiotrowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »