Reklama

MIRACULUM (MIR): Zawarcie znaczącej umowy - raport 48

Raport bieżący nr 48/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent”) informuje, że dzisiaj, tj. 19 czerwca 2015 roku pomiędzy Emitentem a spółką Offanal Limited przy udziale spółki Nuco E. i G. Kosyl spółka jawna i Pana Grzegorza Kosyla, został podpisany aneks ("Aneks”) do porozumienia w sprawie rolowania obligacji, o którym to porozumieniu Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. (Porozumienie) i do którego to porozumienia został podpisany aneks z dnia 28 czerwca 2013 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 55/2013, aneks z dnia 31 lipca 2013 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 68/2013,aneks z dnia 2 lipca 2014 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2014 oraz aneks z dnia 18 grudnia 2014 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 93/2014.

Reklama

Zgodnie z zawartym aneksem:

1. Uchylono zobowiązanie Offanal Limited do niezbywania i nieobciążania posiadanych obligacji serii EEE ("Obligacje”) przed terminem ich wykupu.

2. Offanal Limited jako obligatariusz uprawniony z obligacji serii EEE wyraził zgodę na zmianę warunków emisji tych obligacji, w ten sposób, że:

1) Obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 17 lipca 2017 roku;

2) Zostanie wprowadzone uprawnienie dla obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu Obligacji w następujących przypadkach:

a) W przypadku, w którym osoba wskazana Emitentowi przez Offanal Limited z siedzibą w Nikozji nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. ("Członek Rady Nadzorczej”) nie zostanie powołany przez Walne Zgromadzenie Emitenta do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A. do dnia 31 lipca 2015 r.;

b) W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmie uchwałę w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, przy czym odwołanie takie nie stanowi przyczyny wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku, w którym w stosunku do Członka Rady Nadzorczej wystąpi uzasadniona przyczyna, która oznacza:

- utratę przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta zdolności do czynności prawnych albo zaistnienie po stronie Członka Rady Nadzorczej Emitenta ograniczenia zdolności do czynności prawnych; lub

- uzyskanie przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta decyzji właściwego organu rentowego stwierdzającej nabycie przez niego prawa do renty stałej albo renty okresowej wymienionych w art. 59 ust. 1 pkt. 1) oraz 2) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. RP z roku 2004 nr 39 poz. 353., z późn. zm.) w związku z trwałą utratą zdolności do pracy; lub

- niestawiennictwo Członka Rady Nadzorczej, niezależnie od przyczyn, na co najmniej 2 (dwóch) kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej Emitenta lub 2 (dwóch) posiedzeniach Rady Nadzorczej Emitenta w roku kalendarzowym, pomimo jego prawidłowego zaproszenia w terminie wynoszącym co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem planowanego posiedzenia lub w terminie zgodnym Regulaminem Rady Nadzorczej – o ile taki regulamin obowiązuje u Emitenta; lub

- prawomocne skazanie Członka Rady Nadzorczej za jedno z przestępstw wskazanych w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych; lub

- zasiadanie przez Członka Rady Nadzorczej w organach podmiotów prowadzących Działalność Konkurencyjną lub uczestniczenie przez Członka Rady Nadzorczej w Działalności Konkurencyjnej, przy czym przez Działalność Konkurencyjną rozumie się:

- produkcję wyrobów kosmetycznych lub toaletowych, w tym perfum

- produkcję mydła, detergentów, środków myjących lub czyszczących,

- sprzedaż hurtową lub detaliczną wyrobów kosmetycznych, toaletowych, perfum, mydła, detergentów, środków myjących lub czyszczących,

- działalność badawczą lub rozwojową dotyczącą wyrobów kosmetycznych, toaletowych, perfum, mydła, detergentów, środków myjących lub czyszczących.

3) Miraculum, S.A. bez uprzedniej zgody Obligatariuszy, zaciągnie jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe (przy czym przez Zadłużenie Finansowe rozumie się zobowiązania finansowe, w szczególności wynikające z umów pożyczki, kredytu, leasingu finansowego, faktoringu, obligacji, weksli i innych papierów wartościowych, udzielonego poręczenia lub gwarancji, przystąpienia do długu lub przejęcia zobowiązań), którego termin wymagalności – zgodnie z umowami/innymi dokumentami dotyczącymi zaciągnięcia takiego Zadłużenia Finansowego, będzie przypadał wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2018 roku, z zastrzeżeniem emisji obligacji przewidzianych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum z dnia 26 maja 2015 roku.

3. Strony zmieniły deklarację wekslową stosownie do nowo ustalonego terminu wykupu obligacji. Offanal Limited zrzekł się prowadzenia egzekucji przeciwko Emitentowi w oparciu o poprzednio złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pod warunkiem, że Emitent w terminie 7 dni roboczych od zawarcia Aneksu podda się egzekucji na podstawie przepisu art. 777 § 1 pkt 5 kodeku postępowania cywilnego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Aneksu. W przypadku uchybienia temu terminowi, spółce Offanal Limited przysługuje prawo odstąpienia od Aneksu w terminie 7 kolejnych dni.

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Aneks nie został zawarty z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Aneks został uznany za umowę znaczącą, gdyż zmienia Porozumienie, które stanowi umowę znaczącą ze względu na jego wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-19Monika Nowakowska Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »