Reklama

IDEABANK (IDA): Zawarcie znaczącej umowy. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 kwietnia 2016 r. Emitent zawarł ze spółką LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie ("LC Corp”) przy pośrednictwie firmy inwestycyjnej, umowę sprzedaży akcji spółki Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("GL”, "Umowa”). Na podstawie Umowy Emitent zobowiązał się nabyć, a LC Corp sprzedać 3 765 akcji zwykłych imiennych GL, o wartości nominalnej 4.500 zł każda, stanowiących 49.99% kapitału zakładowego GL i uprawniających do 49.99 % głosów na walnym zgromadzeniu GL ("Akcje”).

Reklama

Przeniesienie własności Akcji nastąpi, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w dniu przypadającym nie wcześniej niż 15 marca 2017 r. i nie później niż w ciągu 30 dni od powyższej daty ("Dzień Zamknięcia Transakcji”).

Strony Umowy ustaliły, że cena za Akcje wyniesie 184.551 tys. zł + [skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej GL za rok obrotowy 2016 x 49.99 %]

Płatność ceny określonej zgodnie z powyższym wzorem nastąpi w ten sposób, że w dniu zawarcia Umowy Emitent zapłaci, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, kwotę 20.000.000 zł tytułem zaliczki na poczet ceny, natomiast pozostała część ceny płatna będzie, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w Dniu Zamknięcia Transakcji.

Umowa przewiduje, że w przypadku wystąpienia w terminie do 12 miesięcy od Dnia Zamknięcia Transakcji określonych w Umowie ryzyk, bądź wystąpienia jakiegokolwiek naruszenia oświadczeń i zapewnień LC Corp złożonych w Umowie, Emitent będzie miał prawo złożyć do LC Corp żądanie obniżenia ceny za nabywane Akcje. Ponadto, w zakresie w jakim nie nastąpi korekta ceny na podstawie powyższego uprawnienia, w przypadku powstania w terminie 5 lat od Dnia Zamknięcia Transakcji określonych w Umowie zobowiązań po stronie podmiotów z grupy kapitałowej GL, Emitent będzie mógł zażądać zwrotu równowartości zapłaconego zobowiązania od LC Corp.

Umowa uprawnia Emitenta do żądania sprzedaży przez LC Corp na rzecz Emitenta pozostałych akcji GL tj. 3767 akcji stanowiących 50,01 % kapitału zakładowego GL ("Akcje Opcyjne”) ("Opcja Call”). Opcja Call może zostać wykonana pod warunkiem nabycia przez Emitenta Akcji, w terminie od 31 marca 2017 r. do 31 marca 2018 r. Cena sprzedaży Akcji Opcyjnych w wykonaniu Opcji Call została odrębnie określona, jednak nie będzie niższa niż 190.000.000 zł powiększone o 4 % w skali roku.

Ponadto Umowa uprawnia LC Corp do żądania nabycia przez Emitenta od LC Corp Akcji Opcyjnych ("Opcja Put”). Opcja Put może zostać wykonana po dniu 31 marca 2017 roku, pod warunkiem nabycia przez Emitenta Akcji oraz utrzymania współczynników kapitałowych Emitenta na poziomie wymaganym przez przepisy prawa i ewentualne zalecenia nadzorcze po nabyciu Akcji Opcyjnych.

Cena sprzedaży Akcji Opcyjnych w wykonaniu Opcji Put została odrębnie określona, jednak nie będzie niższa niż 190.000.000 zł powiększone o 4 % w skali roku.

Umowa zastrzega karę umowną w przypadku niewykonania obowiązków Stron związanych ze sprzedażą Akcji lub wykonaniem Opcji Call i Opcji Put, w wysokości 35.500.000 zł.

W przypadku, gdy do dnia złożenia żądania realizacji Opcji Put lub Opcji Call LC Corp nie nabędzie 755 akcji GL stanowiących 10,02% kapitału zakładowego GL i uprawniających do 10,02 % głosów na walnym zgromadzeniu GL na podstawie umowy zawartej ze spółką Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o której Getin Holding S.A. informował w raporcie bieżącym nr 05/2016 z dnia 2 marca 2016 r., Opcja Put lub Opcja Call obejmować będzie wyłącznie pozostałe Akcje Opcyjne.

Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą jest wartość jej przedmiotu, która przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Postawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1382 ze zm.) w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-13Jarosław AugustyniakPrezes Zarządu
2016-04-13Anna NiesytoProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »