Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 37/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, iż w dniu 2 października 2015 r. pomiędzy Eberspächer Climate Control Systems Sp. z o.o. w Wysogotowie, jako Inwestorem a Emitentem, jako Wykonawcą, w ramach realizacji projektu pod nazwą "Budowa Zakładu Eberspaecher w Godzikowicach", została zawarta umowa, której przedmiotem jest wybudowanie na nieruchomości Inwestora położonej w Godzikowicach nr 50P, gmina Oława, zakładu produkcyjnego ("Umowa”).

Reklama

Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 25.900.000,00 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) złotych netto, które zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy Strony ustaliły na dzień 21 marca 2016 r.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną:

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu robót w terminie określonym w Umowie - 0,2% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie Umowy za każdy dzień zwłoki;

b) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez niezaakceptowanych przez Inwestora podwykonawców lub dalszych podwykonawców - 2% całkowitej kwoty netto wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy za każdy stwierdzony przypadek;

c) w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę robót podczas nieobecności na placu budowy kierownika budowy lub osoby zastępującej kierownika budowy w okresie przekraczającym 24 godziny - 20.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

d) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę wymagań BHP lub ochrony środowiska, a także w przypadku stwierdzenia, iż osoba z personelu Wykonawcy znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków lub innych środków psychoaktywnych o podobnym działaniu - 200 zł za każdy stwierdzony przypadek wraz z obowiązkiem natychmiastowego usunięcia tej osoby z placu budowy.

2. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto w przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

3. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Inwestora.

4. Suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów określonych w umowie nie przekroczy 10% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.

5. Inwestor ma prawo do sumowania kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Umowa jest umową znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-02Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2015-10-02Mariusz JędrzejczykWiceprezes ZarząduMariusz Jędrzejczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »