Reklama

WAWEL (WWL): Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 35/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 15.12.2015 r. pomiędzy Emitentem

Reklama

(zwanym dalej Inwestorem), a Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym ”ŁĘGPRZEM”

Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie ul. Ciepłownicza 1 (zwana dalej Generalnym Wykonawcą)

została zawarta umowa (zwana dalej Kontraktem) dotycząca wykonania w systemie

generalnego wykonawstwa robót budowlano-montażowych składających się na realizację

inwestycji tj. budowy nowego zakładu produkcyjnego Wawel S.A. w Dobczycach przy ul.

Przemysłowej. Za realizację Przedmiotu Kontraktu Inwestor zapłaci Generalnemu

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, które będzie wynosić 89.000.000,00 PLN netto

(słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć milionów) - zwane dalej Wynagrodzeniem.

Za każdy dzień przekroczenia kluczowych terminów realizacji Inwestycji Inwestor ma prawo żądania od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % łącznej kwoty Wynagrodzenia.

Za każdy przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu Kontraktu, inny niż przekroczenie terminów realizacji Inwestycji, Inwestorowi przysługuje prawo żądania od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% łącznej kwoty Wynagrodzenia.

Za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i gwarancji Inwestorowi przysługiwać będzie prawo żądania od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

W wypadku odstąpienia od Kontraktu przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie

Generalnego Wykonawcy, ten ostatni będzie zobowiązany do zapłacenia na rzecz Inwestora

kary umownej w wysokości 20 %Wynagrodzenia.

Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Inwestora do dochodzenia zapłaty odszkodowania

przekraczającego wysokość kary umownej.

Umowa przewiduje prawo odstąpienia przez Inwestora od Kontraktu w przypadkach opisanych w umowie. Prawo odstąpienia uzależnione jest od wystąpienia jakiekogolwiek przypadku nienależytego wykonania Kontraktu przez Generalnego Wykonawcę. Ze względu na specyfikę prawa odstąpienia (obszerność uregulowania uprawnienia do odstąpienia) w raporcie ogranicza się informację jedynie co do faktu istnienia tego uprawnienia.

Warunkiem wejścia w życie kontraktu jest:

- zawarcie wymaganych ubezpieczeń przez Generalnego Wykonawcę,

- dostarczenie przez Generalnego Wykonawcę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dobrego wykonania na kwotę równą 10% Wynagrodzenia,

- uzgodnienie i podpisanie przez Strony Harmonogramu Przepływu Środków Finansowych, przy czym Harmonogram Przepływu Środków Finansowych zostanie sporządzony w oparciu o Harmonogram Wykonania Przedmiotu Kontraktu,

- uzgodnienie z Inwestorem szczegółowego Harmonogramu Wykonania Przedmiotu Kontraktu.

Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-15Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu
2015-12-15Wojciech WinkelCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »