Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 39/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce , informuje, iż w dniu 16 czerwca 2016 r. pomiędzy Eberspächer Climate Control Systems Sp. z o.o. w Godzikowicach ("Inwestor”), jako inwestorem a AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”), jako wykonawcą, została zawarta umowa, której przedmiotem są roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie zakładu produkcyjnego Inwestora, w tym budowie hali magazynowo – produkcyjnej, na nieruchomości stanowiącej własność Inwestora położonej w Godzikowicach nr 50P, gmina Oława w ramach realizacji projektu pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Zakładu Eberspaecher w Godzikowicach – faza II" ("Umowa”).

Reklama

Emitent informował o zawarciu z Inwestorem listu intencyjnego oraz o negocjacjach dotyczących zawarcia Umowy w raporcie bieżącym numer 30/2016 z dnia 30 maja 2016 r.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 28.810.000,00 (dwadzieścia osiem milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych) złotych netto, które zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy zostało określone na dzień 15 listopada 2016 r.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną:

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu robót w terminie określonym w Umowie - 0,2% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie Umowy za każdy dzień zwłoki;

b) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez niezaakceptowanych przez Inwestora podwykonawców lub dalszych podwykonawców - 2% całkowitej kwoty netto wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy za każdy stwierdzony przypadek;

c) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto w przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

2. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Inwestora.

3. Inwestor ma prawo do sumowania kar umownych, przy czym suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów określonych w umowie nie przekroczy 10% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie Umowy

4. Inwestor ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Umowa jest umową znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-17Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2016-06-17Robert KasprzakCzłonek ZarząduRobert Kasprzak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »