Reklama

GENRG (GNG): Zawarcie znaczącej Umowy. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał Umowę z BWP sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, która dotyczy wykonania zadania pod nazwą: "Umowa Ramowa na projektowanie i realizację robót budowlanych gazociągów wraz z przyłączami gazowymi w polskiej spółce gazownictwa sp. z o. o. oddział zakład gazowniczy w Zabrzu – obszar nr 29, 30 i 33. znak postępowania: 2018/w100/wnp-014169 i obejmuje obszary działania:

Reklama

a) projekt/budowa gazociągów i przyłączy gazu na terenie działania Gazowni w Sosnowcu obszar nr 33,

b) projekt/budowa gazociągów i przyłączy gazu na terenie działania Gazowni w Jaworznie w obejmujące miasto Jaworzno, miasto Imielin obszar nr 29

c) projekt/budowa gazociągów i przyłączy gazu na terenie działania Gazowni w Jaworznie obejmujące miasto Mysłowice obszar nr 30,

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Dokumentacji projektowej (Projekt budowlano – wykonawczy, albo tzw. Dokumentacja uproszczona – każde określane dalej jako Projekt – w zależności od zlecanego zakresu) sprawowaniu nadzoru autorskiego, a następnie wybudowaniu i oddaniu do użytkowania: sieci gazowej wraz z przyłączami gazowymi na terenie działania Gazowni (Roboty), zgodnie z ww. Projektem, obejmuje w szczególności Zadania, które mogą być zlecane pojedynczo lub łącznie (w ramach danego Zlecenia) polegające na kompleksowej realizacji obiektów liniowych tj.: 1) wykonanie Projektu: 2) realizację Robót budowlano – montażowych.

Wykonywanie zadań odbywać się będzie na podstawie odrębnych Zleceń udzielonych przez Zamawiającego.

Łączne wynagrodzenie netto Wykonawcy z tytułu realizacji Zleceń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć :

a) kwoty 2 000 000 (słownie: dwa miliony złotych) obszar nr 33

b) kwoty 1 500 000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) obszar nr 29

c) kwoty 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych) obszar nr 30

Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Umowa została zawarta na okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy licząc od dnia jej podpisania., z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo do udzielania Zleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgadniają, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń lub z chwilą osiągnięcia maksymalnej kwoty wynagrodzenia.

Terminy wykonania Zadań: 11 (jedenaście) miesięcy od daty złożenia Zlecenia dla opracowania projektu budowlano - wykonawczego oraz realizacji robót budowlano - montażowych zakończonych protokołem odbioru końcowego dla Zadania/Zadań obejmującego rozbudowę sieci gazowej do 100 m, 14 (czternaście) miesięcy od daty złożenia Zlecenia dla opracowania projektu budowlano - wykonawczego oraz realizacji robót budowlano - montażowych zakończonych protokołem odbioru końcowego dla Zadania/Zadań obejmującego rozbudowę sieci gazowej w przedziale od 101 m do 500 m, 4 (cztery) miesiące od daty złożenia Zlecenia dla realizacji robót budowlano – montażowych zakończonych protokołem odbioru końcowego dla Zadania/Zadań obejmującego rozbudowę sieci gazowej, 130 dni od daty złożenia Zlecenia dla opracowania projektu budowlano-wykonawczego oraz realizacji robót budowlano - montażowych zakończonych protokołem odbioru końcowego dla Zadania/Zadań obejmującego budowę przyłącza gazu wraz z punktem gazowym; 90 dni od daty złożenia Zlecenia dla realizacji robót budowlano – montażowych zakończonych protokołem odbioru końcowego dla Zadania/Zadań obejmującego budowę przyłącza gazu wraz z punktem gazowym.

Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych w szczególności za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu jako termin opracowania Projektu, termin podpisania Protokołu z napełnienia paliwem gazowym lub termin odbioru końcowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % wysokości wynagrodzenia netto. Z tytułu nieterminowego wykonania Zadania objętego danym Zleceniem wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości równowartości kary umownej, którą Zamawiający uiścił na rzecz przyłączanego z tytułu nieterminowej realizacji umowy o przyłączenie. Z tytułu zwłoki w dostarczeniu cyklicznych raportów, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty. W razie odstąpienia od Umowy po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego od konkretnego Zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-13Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »