Reklama

HELIO (HEL): Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 31.08.2015 r. HELIO S.A. ("Kredytobiorca”) zawarła z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie dawniej BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank”) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26.08.2009 r.

Na podstawie ww. aneksu podwyższona została kwota udzielonego przez Bank limitu kredytowego z 5.000.000 zł do 10.000.000 zł, a tym samym wartość umowy przekroczyła 10% ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych i stanowi podstawę do przekazania niniejszego raportu.

Reklama

Kredyt został udzielony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank naliczy odsetki według zmiennej stopy procentowej 1M WIBOR powiększonej o marżę banku. Odsetki płatne są piątego dnia miesiąca, zaś ostatnia rata odsetkowa wymagana jest w ostatnim dniu aktualnego bieżącego okresu udostępnienia kredytu, chyba że kredyt zostanie udostępniony na kolejny taki okres. Na podstawie ww. aneksu bieżący okres udostępnienia kredytu został ustalony do dnia 01.09.2016 r., zaś marża banku została obniżona względem dotychczasowej.

Na rzecz Banku ustalone zostały następujące zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań HELIO S.A. z tytułu Umowy Kredytu:

1. hipoteka kaucyjna do kwoty 17.000.000,00 zł na trzecim miejscu na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w Brochowie, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr PL1O/00025890/0, z zastrzeżeniem, że hipoteka ta zostanie ustanowiona poprzez zmianę wpisu dotychczasowej hipoteki kaucyjnej do kwoty 8.300.000 na trzecim miejscu na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w Brochowie, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr PL1O/00025890/0, przy czym do czasu ustanowienia zmiany obowiązuje zabezpieczenie w formie dotychczasowej hipoteki,

2. zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych stanowiących własność Kredytobiorcy, o łącznej wartości netto nie mniejszej niż 7.500.000 zł zlokalizowanych w Magazynie Wyrobów Gotowych i Magazynie Opakowań w miejscowości Brochów 119, 05-088 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

3. oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Postanowienia umowy nie przewidują kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro.

Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość przedmiotu umowy wynosząca co najmniej 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-08-31 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »