Reklama

ARTERIA (ARR): Zawarcie znaczącej umowy - dofinansowanie ze środków unijnych

Raport bieżący nr 18/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Arteria S.A. działając na podstawie par. 5 pkt 3 w związku z par. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn zm.) informuje o zawarciu umowy pomiędzy :

Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83

oraz

Mazowieckim Inkubatorem Technologicznym Sp. z o.o. (firma zależna od Arteria S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Rosoła 10, zwanym dalej także Beneficjentem.

Przedmiotem umowy jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu "Wsparcia w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw przez Mazowiecki Inkubator Technologiczny" w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 10 264 199 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) z czego maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i związanych z realizacją projektu wynosi 9 914 300 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy trzysta złotych), w tym na nabycie udziałów lub akcji w spółkach powstałych przy udziale Mazowieckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (tzw.preinkubacja) kwota 6 800 000 zł (słownie: sześć milionów osiemset tysięcy złotych).

W ramach zawartej umowy, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 8 427 155 zł (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych) stanowiących do 85% kwoty dofinansowania, a pozostałą część (do 15%) kwoty w formie dotacji celowej.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowa, która przekracza 10% kapitałów własnych Arteria S.A.

Informacja dotycząca Mazowieckiego Inkubatora Technologicznego Sp. z o.o.

Spółka pod nazwą "Mazowiecki Inkubator Technologiczny" Sp. z o.o, (zwana dalej MIT) wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Arteria S.A. Większościowym udziałowcem spółki jest Arteria S.A., która posiada w niej 75% udziałów. Celem powołania spółki jest inkubowanie oraz finansowanie nowych przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną w trzech obszarach:

- nowoczesne technologie,

- rozwiązania IT,

- rozwiązania w obszarze wsparcia sprzedaży i obsługi klienta.

Dzięki podpisanej umowie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, MIT pozyskał środki, dzięki którym możliwe jest inkubowanie nowych projektów oraz - po ich preselekcji- tworzenie przedsiębiorstw, które po okresie koniecznym dla rozwinięcia projektu, mogą być wnoszone jako aktywa zasilające zasoby Grupy Kapitałowej Arteria S.A., tworząc w jej ramach nowe linie biznesowe oraz rozbudowując jej obecny potencjał operacyjny i technologiczny.

Opis projektu będącego przedmiotem umowy z PARP

Czas trwania projektu wynosi łącznie 30 miesięcy, począwszy od września 2011 roku. Łączny budżet projektu wynosi 9 914 300 zł (dofinansowanie 100%), z czego budżet na inwestycje wynosi 6 800 000 zł (przeznaczony na co najmniej 10 wejść kapitałowych) oraz budżet operacyjny 3 199 000 zł, w ramach którego należy zweryfikować co najmniej 300 pomysłów, dokonać 30 preinkubacji oraz przygotować się do minimum 10 wejść kapitałowych.

Dzięki środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet III - Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. będzie poszukiwał i dokonywał selekcji innowacyjnych pomysłów, głównie z obszaru nowych technologii i rozwiązań IT, następnie wspierał tworzenie nowych przedsiębiorstw (tzw. preinkubacja) oraz dokonywał inwestycji kapitałowych.

Wejście kapitałowe następować będzie w najbardziej obiecujące projekty, dające najwyższe prawdopodobieństwo osiągnięcia zysków.

Środki uzyskane po zakończeniu inwestycji (tj. wyjście z inwestycji) trafiać będą z powrotem do MIT, z przeznaczeniem na kontynuację działalności o takim samym charakterze. Nie jest więc przewidywana wypłata dywidendy, co najmniej przez 5 lat od zakończenia dofinansowania (okres trwałości).

Wielkość pojedynczej inwestycji wyniesie maksymalnie równowartość 200 tys. euro wg kursu z dnia udzielenia pomocy, stanowiących poniżej 50% udziałów instytucji wspierającej powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw. Zaangażowanie kapitałowe MIT w spółkę nie może trwać dłużej niż 10 lat.

Działania prowadzone przez Mazowiecki Inkubator Przedsiębiorczości będą obejmować w szczególności:

1) identyfikację innowacyjnych rozwiązań i sprawdzanie ich potencjału rynkowego przez:

a. przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania;

b. analizę rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności;

2) prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu;

3) dokonywanie inwestycji w spółkę powstałą w wyniku działań określonych w pkt 1 i 2, przez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tej spółce.
Wojciech Bieńkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »