Reklama

PBG (PBG): Zawarcie znaczącej umowy finansowej z Bankiem Pekao S.A. dotyczącej finansowania budowy odcinka autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów.

Raport bieżący nr 33/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 06 lipca 2010 roku wspólnie ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PBG: HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz APRIVIA SA ("Dłużnicy solidarni") zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowę ustalającą linię kredytową na finansowanie realizacji kontraktu "Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia" km 502+796,97 do około 537+550". (raport bieżący 32/2010 z dnia 07.07.2010).

Strony ustaliły maksymalną łączną wartość limitu linii na kwotę 220 mln zł, która została podzielona na następujące limity produktów bankowych:

a) limit gwarancji wykonania kontraktu - do kwoty 44 mln zł, którego zapadalność nie może przekroczyć 2 miesięcy poza okresem budowy, w żadnym przypadku jednak nie dłużej aniżeli 31.12.2012, a po redukcji do gwarancji usunięcia wad i usterek nie może przekroczyć 13.200.000 w okresie 62 miesięcy po zakończeniu Okresu Budowy, jednak w żadnym przypadku nie dłużej aniżeli 31.12.2017;

b) limit kredytu - do kwoty 176 mln zł, w ramach oraz w ciężar którego dopuszczalne jest wydawanie gwarancji lub akredytyw w PLN lub EUR do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 40 mln zł. Wykorzystana kwota Kredytu oraz udzielonych pozostałych Gwarancji i Akredytyw nie może przekroczyć pozostałej do zapłaty części Kontraktu przypadającej na Grupę Kapitałową PBG S.A. i w żadnym przypadku nie może przekroczyć 2 miesięcy po Okresie Budowy na ostateczne rozliczenie, jednak w żadnym przypadku (w tym opcji wydłużenia) nie dłużej aniżeli 31.12.2012

Ostateczną datę spłaty kredytu ustalono na 30 czerwca 2013 roku.

Na mocy zawartej umowy, Spółki będą mogły korzystać z następujących produktów bankowych :

a) długoterminowej gwarancji należytego wykonania kontraktu w wysokości 5% Kontraktu, która następnie zastąpiona zostanie gwarancją usunięcia wad i usterek w wysokości 1,5% kontraktu,

b)średnioterminowego kredytu odnawialnego w postaci kredytu w rachunku bieżącym oraz

c)krótko- i średnioterminowych gwarancji lub akredytyw związanych z realizacją kontraktu, w tym gwarancji zwrotu zaliczki.

Prawnymi zabezpieczeniami kredytu są:

a)przelewy wierzytelności;

b)pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Spółek w Banku;

c)oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, poręczenie solidarne;

d)przystąpienie do Kredytu oraz poręczenie przez PBG S.A. i APRIVIA S.A. wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji lub poręczenie solidarne;

e)kaucja gotówkowa na rachunku Banku na rachunku Banku ustanowiona dla pozostałych gwarancji lub akredytyw, których zapadalność z jakichkolwiek względów przekroczy okres Budowu lub kwotę pozostałą do zapłaty przez GDDKiA w ramach Kontraktu.

Umowa zawarta została na warunkach rynkowych.

Umowa uznana została za znaczącą, z uwagi na kryterium kapitałów własnych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Magdalena Eckert-Boruta - osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »