PATENTUS (PAT): Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy - raport 3

Raport bieżący nr 3/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. informuje, iż w okresie od 02.09.2011r. do dnia 09.01.2012r. - otrzymała od Kompani Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW S.A.) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 7.784.605,09zł netto.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa PAT 11.110-12 z dnia 31.10.2011r., zawarta pomiędzy KW S.A. a PATENTUS S.A.

Przedmiotem umowy jest: dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego oraz nowej kruszarki urobku dla KW S.A. Oddział KWK "Sośnica-Makoszowy" Ruch Sośnica;

� Termin realizacji umowy: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy;

ď�ź Wartość przedmiotu umowy: 1.932.000,00zł + VAT;

� Gwarancja:

- Ogólna: 12 miesięcy od daty "Protokołu odbioru końcowego", jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty "Protokołu kompletności dostawy",

- Dodatkowo 12 miesięcy na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń od daty wykonania usługi, tj. daty Protokołu odbioru końcowego (z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej). Gwarancja dodatkowa nie skraca gwarancji ogólnej.

- Gwarancja szczegółowa:

- 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 3 lata na kadłuby napędów przenośnika, w zależności co nastąpi wcześniej,

- 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 3 lata na rynnociąg przenośnika, w zależności co nastąpi wcześniej,

- 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 2 lata na rynny dołączne, w zależności co nastąpi wcześniej,

- 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 2 lata na użytkowanie bębnów napędowych kompletnych przenośnika w zależności co nastąpi wcześniej.

- Udzielona gwarancja nie może być uwarunkowana zanieczyszczeniem transportowanego urobku.

� Kary umowne:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10% wartości umowy, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,1% wartości umowy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po umownym terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

- w wysokości 0,1% wartości umowy za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie uzgodnionym na usunięcie wad.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

- Jako podstawę naliczania kar Strony ustalają wartość netto umowy.

- Niezależnie od kar umownych przewidzianych , Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat.

Kryterium uznania ww. umów i zamówień za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Józef Duda - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »