Reklama

PATENTUS (PAT): Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. informuje, iż w okresie od 12.06.2012r. do dnia 19.10.2012r. - otrzymała od Kompani Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW S.A.) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 8.932.894,31zł netto.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa: PAT 12.072-49 zawarta pomiędzy PATENTUS S.A. a KW S.A. w dniu 08.10.2012roku.

- Przedmiotem umowy jest: dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych, kompletnych przenośników taśmowych typu PPT-1000 dla KW S.A. Oddział KWK " Sośnica- Makoszowy".

- Termin realizacji umowy: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy;

- Wartość przedmiotu umowy: 3.768.292,68 zł + VAT;

- Gwarancja:

- Gwarancja na przedmiot umowy na okres 30 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do magazynu kopalni, lecz nie mniej niż 24 miesiące od daty zabudowy w wyrobisku podziemnym;

- Kary umowne:

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a. w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b. w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% wartości netto umowy w przypadku nieterminowej realizacji dostawy przedmiotu umowy licząc od dnia następnego po terminie realizacji umowy,

c. w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu umowy, w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po terminie ustalonym w wezwaniu serwisowym.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający

- w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych przedstawionych w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym.

Kryterium uznania ww. umów i zamówień za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
JÓZEF DUDA - PREZES ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »