Reklama

BENEFIT (BFT): Zawarcie znaczącej umowy i zbycie aktywów o znacznej wartości - raport 37

Raport bieżący nr 37/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 3 listopada 2011 r. Spółka objęła 1 261 800 nowo utworzonych udziałów w spółce Benefit Intellectual Property sp. z o.o. (zmiana firmy z dotychczasowej firmy MW Legal 6 sp. z o.o. jest w trakcie procesu rejestracji), dokonując tym samym podwyższenia kapitału spółki Benefit Intellectual Property sp. z o.o. o kwotę 63 090 000 złotych. Objęcie nowo utworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej 63 090 000 złotych zostało dokonane w formie wkładu niepieniężnego (aportu) stanowiącego zorganizowaną części przedsiębiorstwa, tj. wyodrębniony w przedsiębiorstwie Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zespół składników materialnych i niematerialnych, powiązanych funkcjonalnie, zdolny do samodzielnej realizacji celów gospodarczych, oznaczony jako Dział Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną, stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą między innymi:

1) Wszelkie wartości niematerialne i prawne nabyte przez Benefit Systems S.A. związane z Działem Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną oraz rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie związane z Działem Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną o łącznej wartości 17.310,85 zł;

2) patenty i inne prawa własności przemysłowej związane z Działem Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną w tym znaki towarowe, o łącznej wartości 63.000.000 zł;

3) aktywa obrotowe, w tym należności oraz zapasy, inne wierzytelności, środki pieniężne zarówno na rachunkach bankowych, jak w gotówce, związane z Działem Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną, to jest subkonto - odrębny rachunek bankowy prowadzony przez spółkę Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie dla Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 3.11.2011 w wysokości 12 689,15 złotych;

4) wartość firmy Benefit Systems S.A. alokowana do Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną w wysokości 60 000 złotych;

5) wszelkie prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych związane z Działem Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną;

6) prawa z innych umów związanych z Działem Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną;

7) zobowiązanie wynikające z umów związanych z Działem Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną, które przejdą na Spółkę na podstawie umów przejęcia długu;

8) na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy stosunki pracy z pracownikami Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną.

Spółka objęła w zamian za wkład niepieniężny (aport), o którym mowa powyżej 1 261 800 udziałów, które łącznie z posiadanymi dotychczas 100 udziałami stanowią 100 % ogółu kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. W wyniku objęcia udziałów przez Spółkę i wniesienia wkładu na ich pokrycie Spółka pozostała nadal podmiotem dominującym w stosunku do Benefit Intellectual Property sp. z o.o.

Przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznaczonej jako Dział Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną, stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego zostało dokonane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a spółką Benefit Intellectual Property sp. z o.o. dotyczącej przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako aportu za objęte udziały.

Spółka poprzez odpowiednie zapisy obligacyjne i korporacyjne zabezpieczyła się przed dalszym obrotem prawami stanowiącymi aport bez zgody Spółki.

Przeniesienie aportu w tym znaków towarowych ze Spółki na spółkę Benefit Intellectual Property sp. z o.o. związane jest z realizacją projektu utworzenia spółki zależnej zarządzającej działaniami marketingowymi dla Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. oraz wszelkimi znakami towarowymi i prawami własności przemysłowej należącymi do spółek Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. (udzielanie licencji na korzystanie ze znaków towarowych) i implementacji modelu scentralizowanego zarządzania działaniami marketingowymi i własnością przemysłową, w związku z dynamicznym rozwojem Benefit Systems S.A.

W celu uprawnienia Spółki do korzystania ze znaków towarowych spółka Benefit Intellectual Property sp.z o.o. udzieli odpłatnej licencji Spółce w tym zakresie.

Wartość rynkowa całej transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
James Van Bergh - Prezes Zarządu Spółki

Dowiedz się więcej na temat: Benefit Systems S.A. | wartość | aktywa | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »