Reklama

PRIMETECH (PTH): Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) zawiadamia, że w dniu wczorajszym otrzymał informację na podstawie której stwierdza, że Emitent i podmioty zależne Emitenta, w okresie od dnia 20 lutego 2013 r. zawarły z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju szereg umów, których łączna wartość przekracza 10% wartości kapitału własnego Emitenta (według stanu z ostatniego opublikowanego przez Emitenta raportu kwartalnego QSr-3 w dniu 14 listopada 2013 roku). Kapitał własny Emitenta będący podstawą kryterium wynosi 1.429.024 tys. zł.

Reklama

Łączna wartość umów zawartych z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., o których Emitent powziął informacje, w okresie od 20 lutego 2013 r. do 20 lutego 2014 r. wynos 165.444.039,14 zł netto. Stosownie do § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami) - RMF, spełnione zostały kryteria zawarcia znaczącej umowy.

Umową o największej wartości spośród zawartych w ww. okresie jest umowa datowana na 26.04.2013 r., otrzymana w dniu 30.04.2013 r., której stronami są :

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego "Budryk” - Zamawiający oraz Konsorcjum w skład którego wchodzą KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (jednostka zależna Emitenta) jako Lider oraz Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "Wschód” S.A. jako Konsorcjant - występujące razem jako Wykonawca.

Przedmiotem ww. umowy są: Roboty górnicze związane z wykonaniem zbiornika retencyjnego, komory podzbiornikowej, przebudowa przekopu zasypowego do skipu i komory załadowczej na poz. 1090 w JSW SA KWK "Budryk”.

Wartość umowy wynosi : 32.995.003,09 zł netto + VAT.

Szacunkowe wynagrodzenie spółki KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. wynikające z warunków umowy Konsorcjum wynosi około 50% z kwoty 32.995.003,09 zł netto, czyli 16.497.502 zł netto, plus prowizja w wysokości około 329.950 zł netto, czyli w sumie około 16.827.452 zł netto +VAT. Ostateczny docelowy udział stron w budżecie umowy ustalony zostanie w oparciu o szczegółowe rozliczenia za wykonane zadania.

Termin wykonania umowy: 16 miesięcy od daty protokolarnego przekazania frontu robót, jednak nie dłużej niż 17 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Postanowienia dotyczące kar umownych ( wg kryteriów RMF):

1. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto.

2. Niezależnie od kar umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-21 Józef Wolski Prezes Zarządu
2014-02-21 Joanna Węgrzyn Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »