Reklama

PRIMETECH (PTH): Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. - raport 67

Raport bieżący nr 67/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) zawiadamia, że w dniu 27.11.2014 r. otrzymał informację o podpisaniu umowy, datowanej na dzień 25.11.2014 r., zawartej pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (Zamawiający) a Konsorcjum firm : Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. (jednostka zależna Emitenta) – Lider, Przedsiębiorstwo Hydromel S.A. i BECKER – WARKOP Sp. z o.o. występujących łącznie jako Wykonawca, której przedmiotem jest : Dostawa 159 szt. sekcji liniowych typu TAGOR-14/32-POz oraz 6 szt. sekcji skrajnych typu TAGOR-14/32-POz/S obudowy zmechanizowanej dla JSW S.A. KWK "Budryk”. Wartość umowy wynosi 30.906.504,06 zł netto + VAT.

Reklama

Udział Fabryki Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. w wartości umowy to wg wstępnych ustaleń ok. 38%. Udział poszczególnych członków Konsorcjum w wartości kontraktu zostanie ustalony w odrębnej umowie pomiędzy stronami konsorcjum.

Przedmiot umowy zostanie sfinansowany przez PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. w Łodzi (z przyznanego Zamawiającemu limitu w ramach umowy leasingowej), na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.

Termin dostawy przedmiotu umowy: do 16 tygodni od daty zawarcia umowy.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania ww. Umowy dostawy stronom będzie przysługiwało prawo zastosowania kar umownych:

1) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w umowie,

2) Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w umowie za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy,

3) Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w umowie za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia awarii w przedmiocie umowy,

4) Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,01% ceny brutto określonej w umowie za każdą godzinę opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu przystąpienia do usunięcia awarii lub usterki z tytułu gwarancji,

Zapłata kar umownych określonych w pkt. 2), 3) i 4) nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy.

Niezależnie od kar umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Jednostki zależne Emitenta w okresie od dnia 28 lutego 2014 r. zawarły z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju szereg umów, których łączna wartość przekracza 10% wartości kapitału własnego Emitenta (według stanu z ostatniego opublikowanego przez Emitenta raportu kwartalnego QSr 3/2014 w dniu 13 listopada 2014 roku). Kapitał własny Emitenta będący podstawą kryterium wynosi 1.549.025 tys. zł.

Łączna wartość umów zawartych z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., o których Emitent

powziął informacje w okresie od 28 lutego 2014 r. do 27 listopada 2014r. wynosi 169.868.535,66 zł netto.

Stosownie do § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 )., spełnione zostały kryteria zawarcia znaczącej umowy.

Umową o największej wartości spośród zawartych w ww. okresie jest umowa datowana na 08.08.2014r., otrzymana w dniu 19.08.2014 r., zawarta pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (Zamawiający) a Konsorcjum firm : BECKER – WARKOP Sp. z o.o. – Lider, Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. (jednostka zależna Emitenta), Hydrotech S.A. występujących łącznie jako Wykonawca, której przedmiotem jest : Dostawa 159 szt. sekcji liniowych typu BW 13/29 POz oraz 6 szt. sekcji skrajnych typu BW 13/29 POz/S obudowy zmechanizowanej dla JSW S.A. KWK "Budryk”.

Wartość umowy wynosi 35.987.000,00 zł netto + VAT, w tym udział Fabryki Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. wynosi 14.339.047,50 zł netto + VAT.

Termin dostawy przedmiotu umowy: do 11 tygodni od daty zawarcia umowy.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania ww. Umowy dostawy stronom przysługiwało prawo zastosowania kar umownych:

1) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w umowie,

2) Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w umowie za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do ustalonego terminu,

3) Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w umowie za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia awarii w przedmiocie umowy,

4) zapłata kar umownych określonych w pkt. 2) i 3) nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy.

Niezależnie od kar umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-27 Józef Wolski Prezes Zarządu
2014-11-27 Piotr Broncel Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »