Reklama

PRIMETECH (PTH): Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Kompanią Węglową S.A. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) zawiadamia, że w dniu 25.02.2015 r. otrzymał informację, na podstawie której stwierdza, że Emitent i podmioty zależne Emitenta, w okresie od dnia 4 marca 2014 r. zawarły z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach oraz jej podmiotem zależnym szereg umów, których łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta (według stanu z ostatniego opublikowanego przez Emitenta raportu kwartalnego QSr - 4/2014 w dniu 25 lutego 2015 roku). Wartość kapitałów własnych Emitenta będących podstawą kryterium wynosi 1.538.273 tys. zł.

Reklama

Łączna wartość umów zawartych z Kompanią Węglową S.A. oraz jej podmiotem zależnym, o których Emitent powziął informacje, w okresie od 4 marca 2014 r. do 25 lutego 2015 r. wynosi 172.562.952,18 zł netto.

Stosownie do § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133) - RMF, spełnione zostały kryteria zawarcia znaczącej umowy.

Umową o największej wartości spośród zawartych w ww. okresie jest umowa datowana na 03.02.2015 r., otrzymana w dniu 25.02.2015 r., której stronami są Kompania Węglowa S.A. - Zamawiający oraz KOPEX MACHINERY S.A. (jednostka zależna Emitenta) - Wykonawca.

Przedmiotem ww. umowy jest: Leasing finansowy wraz z dostawą trzech nowych przenośników taśmowych typu WAMAG PTD 1400 produkcji KOPEX MACHINERY S.A. dla Kompanii Węglowej S.A. Oddziału KWK "Marcel”.

Każdy z przenośników stanowi odrębny przedmiot leasingu.

Łaczna wartość umowy netto wynosi : 24.199.999,98 zł (raty kapitałowe + odsetki).

Płatność za okres używania każdego przedmiotu leasingu została rozłożona na 36 comiesięcznych rat.

Część odsetkowa ustalana będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększaną o stałą marżę. Każda ostatnia 36 rata może opiewać na inną kwotę w celu wyrównania różnic wynikających z zaokrągleń obliczeniowych - tzw. rata wyrównująca.

Płatności leasingowe będą realizowane miesięcznie począwszy od ostatniego dnia następnego miesiąca, po dacie w której Zamawiający przyjmie przedmiot leasingu do używania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W momencie uregulowania ostatniej raty leasingowej oraz wszystkich należnych opłat wynikających z umowy nastąpi sprzedaż przedmiotu leasingu Zamawiającemu za kwotę 1,00 zł netto.

Termin realizacji umowy:

1. PT 1400 o długości 35 m – dostawa do 5 miesięcy od zawarcia umowy,

2. PT 1400 o długości 1200 m – uruchomienie do 6 miesięcy od zawarcia umowy,

3. PT 1400 o długości 280 m – dostawa do 6 miesięcy od zawarcia umowy.

Postanowienia dotyczące kar umownych ( wg kryteriów RMF):

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto umowy,

b) w wysokości 0,1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji określony w umowie do 10 dnia włącznie,

c) w wysokości 1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w umowie.

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

3. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w pkt. 1 i 2 strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat, do wartości umowy brutto.

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-02-26 Joanna Węgrzyn Członek Zarządu
2015-02-26 Piotr Broncel Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »