Reklama

PRIMETECH (PTH): Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Kompanią Węglową S.A.

Raport bieżący nr 23/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) zawiadamia, że w dniu 04.05.2016 r. otrzymał informację, na podstawie której stwierdza, że Emitent i podmioty zależne Emitenta, w okresie od dnia 29.07.2015 r. zawarły z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach szereg umów, których łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta (według stanu z ostatniego opublikowanego przez Emitenta raportu rocznego R 2015 w dniu 29.04.2016 roku). Wartość kapitałów własnych Emitenta będących podstawą kryterium wynosi 872.375 tys. zł.

Reklama

Łączna wartość umów zawartych z Kompanią Węglową S.A., o których Emitent powziął informacje, w okresie od 29.07.2015 r. do 04.05.2015 r. wynosi 89.386.356,95 zł netto.

Stosownie do § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133) - RMF, spełnione zostały kryteria zawarcia znaczącej umowy.

Umową o największej wartości spośród zawartych w ww. okresie jest umowa ramowej sprzedaży węgla z dnia 03.02.2014 r. zaktualizowana Aneksem nr 23 datowanym na 22.02.2016 r., otrzymanym w dniu 29.02.2016 r., której stronami są Kompania Węglowa S.A. - Sprzedawca oraz KOPEX S.A. - Kupujący.

Przedmiotem ww. Aneksu jest: sprzedaż miałów energetycznych z przeznaczeniem na rynek austriacki. Łaczna dotychczasowa wartość netto umowy ramowej wraz z dotychczasowymi aneksami wynosi : 116.365.835,60 zł , z czego wartość określona w ww. Aneksie nr 23 wynosi: 14.118.027,00 zł.

Ceny węgla dla kontraktów zawieranych w ramach umowy są każdorazowo uzgadniane przez strony i zapisywane w aneksach do umowy na bazie FCA wagon stacja kolejowa nadania kopalni realizującej wysyłki (wg Incoterms 2010). Termin płatnościustalono w umowie na 30 dni licząc od daty wystawienia faktury. Zgodnie z Aneksem nr 23 umowa obowiązuje do 31.12.2016 r.

Za niedostarczenie lub nieodebranie ilości węgla wynikających z zawartych aneksów do umowy, określających każdorazowo ilośc i wartość zamówienia (z tolerancją - 10%), strony mogą stosować kary umowne w wysokości 5% wartości netto niedostarczonego lub nieodebranego węgla. Zapłata kar umownych, o których mowa powyżej, nastąpi w terminie 21 dni od daty wezwania strony do jej zapłaty. Na podstawie poisemnego porozumienia strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych. Inne istotne warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-04 Bogusław Bobrowski Prezes Zarządu
2016-05-04 Piotr Broncel Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »