Reklama

PRIMETECH (PTH): Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Raport bieżący nr 53/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) zawiadamia, że w dniu wczorajszym otrzymał informację na

Reklama

podstawie której stwierdza, że Emitent i podmioty zależne Emitenta, w okresie od dnia 3 września 2013 r. do

03 lipca 2014 r. zawarły z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowy, których łączna wartość przekracza 10% wartości kapitału własnego Emitenta (według stanu z ostatniego opublikowanego przez Emitenta raportu kwartalnego QSr-1 w dniu 13 maja 2014 roku). Kapitał własny Emitenta będący podstawą kryterium wynosi 1 447 135 tys. zł.

Łączna wartość umów zawartych z Raiffeisen Bank Polska S.A., o których Emitent powziął informacje, w

okresie od 3 września 2013 r. do 03 lipca 2014 r. wynosi 153 840 000,00 zł netto. Stosownie do § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.133) - RMF spełnione zostały kryteria zawarcia znaczącej umowy.

Umową o największej wartości spośród zawartych w ww. okresie jest Umowa datowana na 03.09.2013 r., wraz z późniejszymi aneksami z dnia 23.09.2013 r. , z dnia 13.11.2013 r., z dnia 27.03.2014 r. oraz z dnia 27.05.2014 r. której stronami są : Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) oraz spółki : KOPEX S.A. (Emitent) i jednostki zależne Emitenta ELGÓR+HANSEN S.A., KOPEX MACHINERY S.A., Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. oraz DOZUT - TAGOR Sp. z o.o. występujące łącznie jako Kredytobiorcy.

Przedmiot umowy : Umowa o limit wierzytelności.

Łączna wysokość przyznanego Umową limitu wynosi 25 mln EUR, tj. 103 840 000,00 zł wg średniego kursu NBP

z dnia 03.07.2014 r., w tym kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 20 mln EUR.

Pozostała część limitu może być wykorzystywana na wystawianie gwarancji przetargowych i kontraktowych oraz na faktoring odwrotny. Bank udzielił Kredytobiorcom limitu wierzytelności równego sumie sublimitów udzielonych poszczególnym ww. Spółkom, z terminem ostatecznej spłaty do 28.02.2019 r.

Gwarancje w ramach przyznanego limitu mogą być wystawiane do dnia 29.08.2014 r. z maksymalnym okresem obowiązywania do 28.02.2019 r.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla PLN, EURIBOR dla EURO, LIBOR dla USD dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, powiększoną o marżę Banku.

Zobowiązania Kredytobiorców z tytułu zawartej Umowy są solidarne.

Zabezpieczenie umowy stanowią:

- oświadczenie każdego z Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji bankowej do łącznej kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami, jednakże nie większej niż 37,5 mln EURO, w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy,

- cesja należności z kontraktu.

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.133).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-04 Joanna Węgrzyn Członek Zarządu
2014-07-04 Andrzej Meder Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »