PAMAPOL (PMP): Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną - raport 36

Raport bieżący nr 36/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 września 2010 r. spółka zależna od Emitenta - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW) zawarła z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę kredytową (Umowa).

Na mocy Umowy Bank udzielił WZPOW kredytu obrotowego w wysokości 32 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywania zapasów warzyw i owoców w sezonie 2010/2011, na zasadach określonych w Umowie oraz Ogólnych warunkach kredytowania klientów instytucjonalnych w Banku.

Reklama

Kredyt został udzielony na okres do 5 listopada 2011 r.

Zgodnie z warunkami Umowy, łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego udzielonego na skup w 2009 r. (o zawarciu przez WZPOW z Bankiem umowy kredytu obrotowego przeznaczonego na skup w 2009 r. Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 27/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r.) i kredytu uruchomionego na skup w 2010 r. nie może przekroczyć 32 mln zł.

Warunkiem postawienia do dyspozycji WZPOW kredytu jest ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami Banku w postaci:

- ustanowienia poręczeń prawa cywilnego przez spółki PAMAPOL S.A., Cenos Sp. z o.o., Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Ziębice Sp. z o.o.,

- zawarcia umowy przewłaszczenia środków obrotowych - przyszłych zapasów warzyw i owoców skupionych przy udziale Kredytu oraz produktów i półproduktów z nich wytworzonych, przy czym wartość zapasów w stosunku do ustanowionej kwoty kredytu nie może być mniejsza niż 116% (umowa przewłaszczenia ww. środków obrotowych zawarta została pomiędzy WZPOW a Bankiem w dniu zawarcia Umowy),

- złożenie wniosku o wpis zastawu rejestrowego na ww. środkach obrotowych (wpis przedmiotowego zastawu jednoznaczny będzie z automatycznym przejściem z powrotem na WZPOW prawa własności przedmiotu przewłaszczenia),

- zastaw rejestrowy na środkach trwałych należących do Kredytobiorcy o wartości 5,8 mln zł wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej,

- hipoteka kaucyjna do kwoty 19 mln zł na nieruchomości będącej własnością ZPOW Ziębice Sp. z o.o. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- zastaw rejestrowy na udziałach w spółce ZPOW Ziębice Sp. z o.o. należących do Pamapol S.A.

- zastaw rejestrowy na aktywach finansowych nie będących własnością Spółki

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stopę referencyjną 3M WIBOR powiększoną o marżę Banku. Kredyt jest kredytem nieodnawialnym, spłata wykorzystanego kredytu w całości lub części w okresie objętym umową nie umożliwia ponownego jego wykorzystania.

Ponadto WZPOW złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie wystawionego przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego, który Bank może wystawić do kwoty 48 mln zł. Bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 11 października 2013 r.

W przypadku stwierdzenia, że warunki kredytu nie zostały przez WZPOW dotrzymane lub w przypadku utraty przez WZPOW zdolności kredytowej Bank może wypowiedzieć umowę, obniżyć kwotę kredytu, zażądać przedstawienia programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Bank, wstrzymać postawienie do dyspozycji niewykorzystanej części kredytu, zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu, podwyższyć marżę kredytu.

Ponadto Bank może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, natomiast w razie zagrożenia upadłością WZPOW z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. WZPOW mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta na koniec I półrocza 2010 r. wyniosły 125.305 tys. zł).
Krzysztof Półgrabia - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: bank | Pamapol SA | wypowiedzenia | skup | Raport bieżący | umowa kredytowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »