Reklama

LOKUM (LKD): Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta - raport 15

Raport bieżący nr 15/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 marca 2016 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 3 Sp. k. (Lokum 3) – spółka zależna od Emitenta zawarła jako kredytobiorca umowę kredytu inwestorskiego (Umowa) z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP), na mocy której Lokum 3 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 58.153.672,00 zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto budowy dwóch zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi Etap VI (budynki 1 i 2) oraz Etap VII (budynki 3,4,5) inwestycji Lokum di Trevi, realizowanej na działkach położonych we Wrocławiu przy ul. Międzyleskiej.

Reklama

Całkowita wypłata Kredytu nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2018 r., zaś termin spłaty został ustalony na dzień 1 grudnia 2018 r. Umowa wygasa po spłaceniu przez Lokum 3 zadłużenia.

Kredyt wypłacany jest w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę PKO BP.

Zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest m.in.:

1. hipoteka umowna do kwoty 87.230.508,00 zł, ustanowiona docelowo na pierwszym miejscu na nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja finansowana Kredytem,

2. weksel własny in blanco wystawiony przez Lokum 3 wraz z deklaracją wekslową,

3. poręczenie wekslowe udzielone przez Emitenta,

4. zastaw rejestrowy na wszystkich rachunkach Lokum 3 prowadzonych przez PKO BP, za wyjątkiem Otwartych Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych.

Lokum 3 zobowiązała się w Umowie, że w okresie jej obowiązywania, bez uprzedniej zgody PKO BP m.in.:

1. nie wypłaci bądź w jakiejkolwiek innej formie nie przekaże udziałowcom dywidendy w okresie realizacji inwestycji, za wyjątkiem wypłat dla wspólników mniejszościowych z łącznym udziałem 8% w zysku, pod warunkiem przedstawienia przez Lokum 3 zatwierdzonego sprawozdania za rok obrotowy wraz ze stosowną uchwałą zatwierdzającą podział zysku,

2. nie udzieli żadnych pożyczek, gwarancji, poręczeń, na rzecz innych podmiotów,

3. nie będzie ustanawiać, odnawiać oraz nie dopuści do powstania jakichkolwiek obciążeń na należących do niej lub nabywanych w przyszłości składnikach mienia jej przedsiębiorstwa, za wyjątkiem sytuacji dotyczących zawierania umów sprzedaży realizowanych w ramach projektów deweloperskich,

4. nie rozpocznie żadnych nowych inwestycji,

5. nie zaciągnie oraz nie dopuści do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych w całym okresie kredytowania ponad kwotę 28.060.000,00 zł, która dotyczy pożyczek udzielonych przez podmioty powiązane na realizację Etapu V, VI, VII Lokum di Trevi. Warunek dotyczy w szczególności zobowiązań finansowych z tytułu kredytu, pożyczki, leasingu operacyjnego lub finansowego, gwarancji, poręczenia, weksla, transakcji na instrumentach pochodnych, dłużnych papierów wartościowych i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych,

6. nie dokona żadnych zmian właścicielskich.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kredytowana inwestycja dotyczy budowy dwóch budynków wielorodzinnych (1 i 2) w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Lokum di Trevi Etap VI z 100 lokalami mieszkalnymi:

- w Budynku 1: 50 lokali mieszkalnych,

- w Budynku 2: 50 lokali mieszkalnych,

oraz trzech budynków wielorodzinnych (3, 4, 5) w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Lokum di Trevi Etap VII z 252 lokalami mieszkalnymi:

- w Budynku 3: 73 lokale mieszkalne,

- w Budynku 4: 95 lokali mieszkalnych,

- w Budynku 5: 84 lokale mieszkalne.

Każdy z ww. Budynków posiada odpowiednio pięć kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną.

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano dla VI i VII etapu miejsca postojowe, z czego część zlokalizowano w garażach podziemnych, a pozostałe miejsca znajdują się na terenie inwestycji.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-31Bartosz KuźniarPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »