Reklama

LOKUM (LKD): Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta - raport 16

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 grudnia 2015 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 5 Sp. k. (Lokum 5) – spółka zależna od Emitenta zawarła, jako kredytobiorca umowę kredytu inwestorskiego (Umowa) z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP), na mocy którego Lokum 5 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 24.860.000,00 zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki B1 i B2) z lokalami usługowymi oraz garażami podziemnymi Lokum Victoria (etap I) realizowanego na działce położonej we Wrocławiu, przy ul. Tęczowej 85.

Reklama

Całkowita wypłata Kredytu nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2017 r., zaś termin spłaty został ustalony na dzień 1 maja 2018 r. Umowa wygasa po spłaceniu przez Lokum 5 zadłużenia.

Kredyt wypłacany jest w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę PKO BP.

Zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest m.in.:

1. hipoteka umowna do kwoty 37.290.000,00 zł ustanowiona docelowo na pierwszym miejscu na nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja finansowana Kredytem,

2. weksel własny in blanco wystawiony przez Lokum 5 wraz z deklaracją wekslową,

3. poręczenie wekslowe udzielone przez Emitenta.

Lokum 5 zobowiązał się w Umowie, że w okresie obowiązywania Umowy, bez uprzedniej zgody PKO BP m.in.:

1.nie wypłaci bądź w jakiejkolwiek innej formie nie przekaże udziałowcom dywidendy w okresie realizacji inwestycji (nie dotyczy wspólników mniejszościowych z łącznym udziałem 8% w zysku. Maksymalna łączna kwota wypłaty z zysku nie może przekroczyć 800.000 zł w całym okresie kredytowania),

2. nie udzieli żadnych pożyczek, gwarancji, poręczeń, na rzecz innych podmiotów,

3. nie będzie ustanawiać, odnawiać oraz nie dopuści do powstania jakichkolwiek obciążeń na należących do niego lub nabywanych w przyszłości składnikach mienia jego przedsiębiorstwa, za wyjątkiem sytuacji dotyczących zawierania umów sprzedaży realizowanych w ramach projektów deweloperskich,

4. nie rozpocznie żadnych nowych inwestycji za wyjątkiem realizacji kolejnych etapów inwestycji Lokum Victoria (realizowanych na działce nr 3/8, położonej we Wrocławiu, przy ul. Tęczowej 85),

5. nie zaciągnie oraz nie dopuści do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych (warunek nie dotyczy pożyczek już zaciągniętych od podmiotów powiązanych na zakup gruntów na realizację inwestycji Lokum Victoria) w całym okresie kredytowania, w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, leasingu operacyjnego lub finansowego, gwarancji, poręczenia, weksla, transakcji na instrumentach pochodnych, dłużnych papierów wartościowych i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych,

6. nie dokona żadnych zmian właścicielskich.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kredytowana inwestycja dotyczy budowy dwóch budynków wielorodzinnych (B1 i B2) w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Lokum Victoria I etap z 147 lokalami mieszkalnymi (w B1: 92 lokale mieszkalne, w B2: 55 lokali mieszkalnych) oraz 2 lokalami usługowymi w parterze w budynku B1.

Odpowiednio budynek:

– B1: 6 kondygnacji nadziemnych z lokalami mieszkalnymi i usługowymi oraz jedna kondygnacja podziemna,

– B2: 7 kondygnacji nadziemnych z lokalami mieszkalnymi oraz jedna kondygnacja podziemna.

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano dla I etapu miejsca postojowe, z czego część zlokalizowano w garażu podziemnym, a pozostałe miejsca znajduje się na terenie inwestycji.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-30Bartosz KuźniarPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »