Reklama

POLMED (POM): Zawarcie znaczącej umowy kredytu z Bankiem Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim - raport 14

Raport bieżący nr 14/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej informacji, iż dnia 19 kwietnia 2012 roku doszło do zawarcia umowy o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy POLMED S.A. oraz Bankiem Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (dalej: Bank). Wartość zawartej Umowy wynosi 4.000.000,00 zł.

Kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł udzielony został Spółce na okres od 19 kwietnia 2012 r. do dnia 18 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Każdy wpływ środków na rachunek bieżący Spółki obniża kwotę wykorzystanego kredytu i umożliwia Spółce ponowne zadłużenie. Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o stawkę zmienną WIBOR 1 M plus marża Banku. Spłata odsetek odbywać się będzie miesięcznie. Stopa WIBOR liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań WIBOR 1 M z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek. Kredytobiorca zobowiązał się ponadto do przeprowadzania w okresie kredytowania przez rachunki bankowe Kredytobiorcy w Banku średniomiesięcznych obrotów w wysokości co najmniej 50% osiąganych przychodów netto ze sprzedaży. Spełnienie tego zobowiązania Bank będzie weryfikował, a w przypadku jego niedotrzymania Bank podwyższy marżę kredytu. Warunkiem (zawieszającym) pozostawienia do dyspozycji Spółki kwoty kredytu od dnia 19 kwietnia 2012 r. było przedstawienie potwierdzenia złożenia w sądzie i opłacenia wniosku o ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie kredytu oraz uiszczenie podatku PCC-3, które to czynności Spółka do dnia 19 kwietnia 2012 r. wykonała, w związku z czym warunek ten został spełniony.

Celem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z powyższych umów kredytowych, tj. roszczeń Banku dot. spłaty kapitału kredytu, odsetek oraz świadczeń ubocznych, ustanowiona została na rzecz Banku hipoteka do kwoty 4.100.000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego działek nr 215 i 214/8 o łącznej powierzchni 4.28.62 ha oraz na prawie własności znajdujących się na tej działce zabudowań, położonych w Borzechowie, należących do POLMED S.A., objętych księgą wieczystą KW nr GD1A/00024503/7 Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych. Wartość ewidencyjna powyższych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 2.614.633,20zł. Nie występują żadne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta oraz spółkami zależnymi Emitenta a Bankiem, na rzecz którego ustanowiono hipotekę oraz osobami nim zarządzającymi.

Tytułem zabezpieczenia roszczeń Banku wynikających z powyższych umów kredytowych dokonana została przez POLMED S.A. na rzecz Banku także cesja praw z umów ubezpieczenia dotyczących wyżej wskazanych nieruchomości.

Pozostałe warunki powyższej Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Kryterium uznania powyższej Umowy za umowę znaczącą jest wartość przedmiotu tej umowy, tj. 4.000.000,00 zł., przewyższająca tym samym 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3
RADOSŁAW SZUBERT - PREZES ZARZĄDU

Dowiedz się więcej na temat: Polmed | banki spółdzielcze | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »