PAGED (PGD): zawarcie znaczącej umowy leasingu operacyjnego przez jednostkę zależną - raport 15

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Paged” Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 25 maja 2015 r. jednostka pośrednio zależna od "Paged” S.A., tj. "Paged-Sklejka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Morągu (zwana dalej "Spółką” lub "Korzystającym”) zawarła umowę leasingu operacyjnego, w których drugą stroną była spółka Millennium Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej "Finansującym”), a mianowicie Umowę leasingu operacyjnego nr 198116, dotyczącą leasingu prasy do foliowania VPP18 – producent: Raute Corporation ("Umowa”).

Reklama

Wartość brutto przedmiotu leasingu wyniosła 2.675.250 EUR.

Poprzez zawarcie Umowy Finansujący zobowiązał się nabyć od ww. producenta (zwanego "Zbywcą”) rzecz, będącą przedmiotem leasingu i oddać tę rzecz Korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a Korzystający zobowiązał się zapłacić Finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, opisane w danej Umowie. Przedmiot leasingu oraz Zbywca zostały wybrane i zaakceptowane przez Korzystającego. Przedmiot leasingu zostanie zaliczony do majątku Finansującego, który z tego tytułu będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych.

Raty wynagrodzenia (rata pierwsza, raty okresowe i inne raty) będą wnoszone przez Korzystającego zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Korzystający zobowiązał się wpłacić kaucję depozytową jednorazowo przed zaciągnięciem przez Finansującego zobowiązań wobec Zbywcy. Okresowe raty wynagrodzenia będą płatne comiesięcznie z góry.

Wynagrodzenie należne Finansującemu (z tytułu Umów) będzie płacone przez Korzystającego przez kolejnych 60 miesięcy (5 lat) w euro, przy czym raty będą równej wysokości.

Poszczególne raty wynagrodzenia będą sumą części stałej (części kapitałowej) oraz części zmiennej (części finansowej). Część zmienna kolejnej okresowej raty wynagrodzenia będzie wyliczana w oparciu o wysokość aktualnej stopy bazowej EURIBOR 1M obowiązującej w pierwszym dniu roboczym po 14 dniu miesiąca poprzedzającego okres, za który wymagalna jest dana rata wynagrodzenia – według algorytmu wskazanego w Umowach.

Strony uzgodniły cenę brutto sprzedaży przedmiotu Umowy na poziomie 10% wartości brutto przedmiotu Umowy, jak również wartość resztową jako równą cenie sprzedaży przedmiotu Umowy (wartość resztowa stanowi ratę końcową uwzględniana wyłącznie dla ustalenia wysokości kwoty bazowej w przypadku dokonywania rozliczeń w związku z wypowiedzeniem lub wygaśnięciem umowy leasingu przed upływem podstawowego okresu jej trwania; w razie sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz Korzystającego po upływie podstawowego okresu trwania leasingu na zasadach określonych w umowie leasingu, wartość resztowa nie stanowi dodatkowej należności Finansującego, a zbycie przedmiotu leasingu następuje za cenę sprzedaży).

Podstawowy okres trwania Umowy zaczyna się z dniem jej zawarcia, a kończy się z upływem ostatniego dnia okresu, za który należna jest ostatnia rata wynagrodzenia.

Korzystający zobowiązał się do ustanowienia na rzecz Finansującego zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową,

Strony postanowiły, że nie ustanowienie któregokolwiek z zabezpieczeń wywoła skutki przewidziane w OWUL.

Korzystający zobowiązał się ubezpieczyć przedmiot leasingu w pełnym zakresie na rzecz Finansującego na swój koszt u ubezpieczyciela zaakceptowanego przez Finansującego i dostarczyć Finansującemu kopię polisy ubezpieczeniowej w terminie do 3 dni od daty odbioru przedmiotu leasingu oraz nową polisę ubezpieczeniową co najmniej na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy.

Strony ustaliły, że realizacja Umowy będzie przebiegać na zasadach opisanych w Umowie i Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu ("OUWL”) z zastrzeżeniem uzgodnionych zmian.

Umowa została uznana za umowę znaczącą, gdyż jej wartość łącznie z analogicznymi umowami leasingu operacyjnego, o których Spółka informowała we wcześniejszych raportach bieżących (m.in. w raporcie bieżącym nr 13/2015 z 5 maja 2015 r.) wynosiła co najmniej 10% wartości kapitałów własnych "Paged” S.A. Ponadto umowy zostały zawarte przez jednostkę zależną z jednym podmiotem (Finansującym) w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-26Robert DitrychWiceprezes Zarządu
2015-05-26Sebastian KucińskiProkurent

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »