Reklama

ZAMET (ZMT): Zawarcie znaczącej umowy - modernizacja instalacji nawęglania dla Dalkia Łódź S.A.

Raport bieżący nr 32/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 27 czerwca 2013 roku znaczącej umowy pomiędzy Konsorcjum firm w składzie: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum) - Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (Partner Konsorcjum), łącznie zwanymi Wykonawcą, a Dalkią Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi (Inwestor).

Reklama

Przedmiotem umowy jest modernizacja instalacji nawęglania w zakładzie nr 3 (EC3) Dalkia Łódź S.A. Wartość netto przedmiotu umowy wynosi 65.700.000,00 zł (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset tysięcy złotych), z czego wynagrodzenie netto Partnera Konsorcjum wynosi 22.911.000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy złotych) a wynagrodzenie netto Lidera Konsorcjum wynosi 42.789.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Termin realizacji przedmiotu umowy, tj. odbiór końcowy zadania, został określony na 01.10.2015 r. Zakres prac Partnera Konsorcjum obejmuje wykonanie modernizacji ładowarko-zwałowarek, dostawę i montaż przenośników taśmowych oraz wywrotnicy wagonowej. Pozostały zakres prac wykona Lider Konsorcjum. Prace są podzielone według harmonogramu na etapy oraz punkty kontrolne. Warunki finansowe umowy z Inwestorem zakładają, iż Inwestor będzie dokonywał płatności po dokonaniu odbioru każdego punktu kontrolnego, w wysokości proporcjonalnej do udziału poszczególnych punktów kontrolnych względem wartości przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od otrzymania faktury. Rozliczanie płatności od Inwestora pomiędzy Liderem Konsorcjum i Partnerem Konsorcjum będzie się odbywało z wykorzystaniem odrębnego rachunku, uruchomionego wyłącznie na ten cel.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja dobrego wykonania, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, tj. w wysokości 6.570.000,00 zł, udzielona na okres od dnia zawarcia umowy do 15.10.2015 r. Ponadto, na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, Wykonawca ustanowi w terminie 7 dni przed upływem ważności gwarancji dobrego wykonania, zabezpieczenie w wysokości 3% wartości wynagrodzenia na okres do 15.10.2018 r. Przedmiotowe gwarancje wniesie w całości w imieniu Wykonawcy Lider Konsorcjum. Partner udziela Liderowi bankowej gwarancji dobrego wykonania w wysokości 10% swojego udziału w realizacji przedmiotu umowy, tj. w wysokości 2.291.100,00 zł oraz gwarancji na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości w wysokości 3% swojego udziału w realizacji przedmiotu umowy, tj. w wysokości 687.330,00 zł.

Umowa z Inwestorem przewiduje, iż Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku: nieterminowego wykonania istotnych punktów kontrolnych, nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji oraz niedotrzymania parametrów gwarantowanych. Maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę lub Inwestora z wszelkich tytułów wynikających z umowy nie może być większa niż 20% wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy. Umowa przewiduje ponadto, iż w razie odstąpienia od umowy, Inwestor lub Wykonawca zapłaci na rzecz drugiej strony karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne, przy czym maksymalna wysokość odszkodowawcza zostaje ograniczona do 100% wartości kontraktu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 131.279 tys. zł – wg stanu na dzień 31.03.2013r., wskazanego przez Emitenta w ostatnim sprawozdaniu finansowym QSr 1/2013

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...). (Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-28Jan SzymikPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Zamet

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »