Reklama

INTERBUD (ITB): Zawarcie znaczącej umowy na budowę kompleksu budynków mieszkalnych w Lublinie

Raport bieżący nr 13/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 25 października 2010 r. pomiędzy Emitentem a spółką MDI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zleceniodawca) została podpisana umowa na budowę kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem pełnej infrastruktury zewnętrznej i robotami przygotowawczymi. Budowa zlokalizowana jest w Lublinie w okolicy ul. Lwowskiej/Andersa.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 18,2 mln zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: 28 października 2010 r. dla budynku nr 2 oraz 1 sierpnia 2011 r. dla budynku nr 1. Termin zakończenia dla budynku nr 2 to 31 grudnia2011r., a dla budynku nr 1 30 lipca 2012 r.

Na przedmiot Umowy Emitent udzielił 42 miesięcy gwarancji na wykonane roboty licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, lub 36 miesięcy od daty przekazania mieszkańcowi ostatniego z 90% przekazywanych kupującym lokali. Dodatkowo Emitent udzielił gwarancji minimum 18 miesięcy na urządzenia na zasadach określonych w Umowie.

Jako gwarancję dobrego wykonania przedmiotu Umowy została ustalona wartość zabezpieczenia w kwocie 546 tys. zł.

Zgodnie z zapisami Umowy Zleceniodawca może obciążyć Emitenta karami:

1)za opóźnienia - w wysokości 0,03% wynagrodzenia za przedmiot Umowy za każdy dzień opóźnienia przy opóźnieniu trwającym do 30 dni, oraz 0,1% wynagrodzenia przedmiotu Umowy za każdy następny dzień opóźnienia;

2) w wysokości 0,2% wartości wadliwego elementu przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze i rękojmi za wady, w stosunku do terminów ustalonych na ich usunięcie przy opóźnieniu z winy Spółki trwającym do 14 dni oraz w wysokości 0,3% wynagrodzenia za element przedmiotu Umowy dotknięty wadą za każdy następny dzień;

3) w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta. Suma kar umownych ze wszystkich tytułów przewidzianych Umową nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego. Postanowienia dotyczące dochodzenia kar umownych nie wyłączają prawa Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokości kwot wynikających z naliczonych kar umownych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Z uwagi na znaczną dysproporcję pomiędzy wielkością kapitałów własnych Emitenta (20,4 mln zł na dzień 30 kwietnia 2010 r.) a wielkością przychodów za ostatni rok obrotowy (127,3 mln zł) Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A postanowił przyjąć jako kryterium określenia umowy znaczącej kryterium przychodowe, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 44 lit. b. rozporządzenia Ministra Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie progu 10% wskazanego kryterium. Obecnie, w opinii Zarządu Spółki wielkość kapitałów własnych nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawieranych umów.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Dowiedz się więcej na temat: opóźnienia | Raport bieżący | zarobki | Lublin

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »