Reklama

SEKO (SEK): Zawarcie znaczącej umowy o dofinansowanie z ARiMR - raport 4

Raport bieżący nr 4/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) z siedzibą w Chojnicach podaje do publicznej wiadomości, że 9 marca 2010 Spółka zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znaczącą umowę (Umowa), której przedmiotem jest dofinansowanie realizacji rozpoczętej jesienią 2009 operacji pod nazwą "Rozbudowa zakładu przetwórni ryb".

Zgodnie z Umową w ramach Środka "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu" objętego osią priorytetową 2 - akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", Spółka jako beneficjent pomocy może otrzymać maksymalnie 10 810 370 PLN (dziesięć milionów osiemset dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych), jednak nie więcej niż trzydzieści procent poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Wymieniona w zdaniu poprzednim kwota stanowi 30 % (trzydzieści procent) kosztów kwalifikowanych wynoszących 36 034 569 PLN (trzydzieści sześć milionów trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) składających się na wartość inwestycji Spółki tj. rozbudowy zakładu przetwórni ryb.

Reklama

Celem operacji jest wzrost potencjału przemysłu przetwórczego produktów rolnych i obrotu tymi produktami.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, na podstawie Umowy tytułem jednorazowej zaliczki Spółce zostanie wypłacone 7 500 000 PLN (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia w Agencji dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń przewidzianych Umową tj. (i) weksel niezupełny w chwili wystawienia wraz z deklaracją wekslową oraz (ii) jednego lub kilku zabezpieczeń wynikających z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 18 grudnia 2009 w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2009, nr 223, poz. 1786).

Pomoc będzie także wypłacona jednorazowo po zakończeniu realizacji całości operacji w wysokości 3 310 370 PLN (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych). Wniosek o płatność po zakończeniu całości operacji Spółka przedstawi w terminie do 15 stycznia 2011.

Umowa nie przewiduje kar umownych, ani nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie przez wartość przedmiotu Umowy 10 % (dziesięć procent) wartości kapitałów własnych Emitenta. Raport kwartalny SA-Q Spółki za trzeci kwartał 2009 przekazany do publicznej wiadomości 4 listopada 2009 ujawnia wartość kapitałów własnych Emitenta w wysokości 46 874 000 PLN (czterdzieści sześć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).

Podstawa prawna: § 9 w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzania Ministra Finansów z 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 ze zm.).
Kazimierz Kustra - Prezes Zarządu
Tomasz Kustra - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »