Reklama

MOSTALZAB (MSZ): Zawarcie znaczącej umowy oraz ustanowienie hipoteki - raport 13

Raport bieżący nr 13/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Mostostal Zabrze Holding S.A. ("Emitent") w dniu 15 lutego 2012 r. zawarł umowę, której przedmiotem jest udzielenie pożyczki Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych S.A. Holding ("PRInż", spółka zależna Emitenta) w wysokości 8.522.127,68 zł (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia siedem złotych 68/100).

Termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami ustalono na dzień 30 czerwca 2013 r. Zabezpieczenie umowy pożyczki stanowić będzie hipoteka łączna do kwoty 9.400.000 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych) na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym PRInż Nieruchomości Sp. o.o. (spółka zależna PRInż) położonych w Katowicach i Rudzie Śląskiej.

Reklama

Warunki na jakich zawarta została umowa pożyczki nie odbiegają od standardowych warunków na jakich zawierane są tego typu umowy.

Łączna wartość umów pożyczek zawartych przez Emitenta z PRInż w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 23.297.842,82 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 82/100) co stanowi ponad 10% kapitałów własnych Emitenta.

Umowę o największej wartości stanowi umowa pożyczki zawarta w dniu 16 sierpnia 2011 r. oraz umowa pożyczki zawarta w dniu 15 lutego 2012 r. na kwotę 8.522.127,68 zł (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia siedem złotych 68/100) każda.

Ponadto w dniu 15 lutego 2012 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie z Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 6 lutego 2012 r. wpisu hipoteki umownej do kwoty 14.900.000 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy złotych) na rzecz Emitenta. Hipoteka została ustanowiona na nieruchomościach gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym PRInż Nieruchomości Sp. z o.o. oraz własności budynków, położonych w Katowicach, dla których Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW KA1K/00032236/8. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono hipotekę wynosi 12.989.411,66 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych czterysta jedenaście złotych 66/100).

Hipoteka umowna, o której mowa powyżej, została ustanowiona dla zabezpieczenia spłaty dwóch pożyczek na łączną kwotę 13.135.715,14 zł (słownie: trzynaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset piętnaście złotych, 14/100), które zostały udzielone PRInż przez Emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy i stanowi wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln euro.

Pomiędzy Spółką a PRInż występują następujące powiązania:

- kapitałowe - Emitent posiada 99,45 % w kapitale zakładowym PRInż oraz 99,45 % w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PRInż,

- osobowe - Pan Zbigniew Opach, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pan Leszek Juchniewicz, Prezes Zarządu Emitenta są odpowiednio Przewodniczącym oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PRInż.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (.....).
Leszek Juchniewicz - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »