Reklama

CNT (CNT): Zawarcie znaczącej umowy podwykonawczej - raport 10

Raport bieżący nr 10/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka", "Wykonawca") informuje, że w dniu 28 lutego 2012 roku Spółka zawarła znaczącą umowę podwykonawczą z firmą Akwedukt Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ("Podwykonawca") na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji kontraktu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki: Etap III zad. 1, 2, 3 wraz z pompowniami od P21 do P30 i PS1 oraz Etap V" (Kontrakt 6).

Reklama

Szacunkowe wynagrodzenie Podwykonawcy za wszystkie roboty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy wynosi 27.973.044,38 PLN brutto.

Termin zakończenia robót stanowiących przedmiot umowy wynosi 15 miesięcy i 27 dni licząc od Daty Rozpoczęcia.

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą przez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w następującej wysokości:

Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,1% szacunkowego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia, poczynając od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Podwykonawca w wysokości 10% szacunkowego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.

Wykonawca zapłaci Podwykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% szacunkowego wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mają prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy zostanie obciążony karami przez Zamawiającego to Wykonawca ma prawo obciążyć Podwykonawcę karami w tej samej wysokości.

Zarząd "Energopol-Południe" S.A. informował o zawarciu przedmiotowej umowy z Zamawiającym w Raporcie bieżącym nr 138/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.).
Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu
Joanna Wycisło - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »