Reklama

MIRACULUM (MIR): Zawarcie znaczącej umowy - porozumienia w sprawie zaoferowania i objęcia obligacji przez inwestora - raport 9

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 lutego 2012 r. zawarł ze spółką pod firmą Selma Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Inwestor") Porozumienie Inwestycyjne ("Porozumienie"), którego przedmiotem jest ustalenie warunków, na jakich Inwestor zobowiązał się objąć i opłacić obligacje spółki za kwotę nie niższą niż 15 mln zł.

Spółka zobowiązała się wyemitować i zaproponować Inwestorowi, a inwestor zobowiązał się objąć i opłacić trzy transze (serie) obligacji, to jest:

Reklama

1) I transza na kwotę nominalną 1,2 mln zł z terminem opłacenia i przydziału do dnia 29 lutego 2012 r.;

2) II transza na kwotę nominalną 5,0 mln zł z terminem opłacenia i przydziału do dnia 30 kwietnia 2012 r.;

3) III transza na kwotę nominalną 8,8 mln zł z terminem opłacenia i przydziału do dnia 31 maja 2012 r.;

Strony ustaliły jednakowe warunki emisyjne dla wszystkich obligacji. Wartość nominalna 1 obligacji będzie wynosić 1.000 zł. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji. Cel emisji nie został określony. Obligacje będą imienne. Obligacje będą zbywalne za zgodą Spółki. Oprocentowanie obligacji będzie stałe i wynosić będzie 12 % w skali roku. Oprocentowanie będzie płatne w okresach miesięcznych z dołu. Termin wykupu obligacji będzie przypadać na dzień 10 września 2012 r., przy czym obligacje mogą być przedmiotem rolowania z terminem zapadalności do 10 września 2014 r. oraz następnie do dnia 10 września 2015 r. Spółka zastrzegła sobie prawo do wcześniejszego wykupu obligacji bez dodatkowych kosztów, z zachowaniem dla obligatariusza prawa do odsetek do dnia wykupu. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach. Po dojściu do skutku emisji wszystkich transz obligacji Spółka zobowiązała się ustanowić tzw. dozabezpieczenie obligacji w postaci zastawów i zastawów rejestrowych na aktywach Spółki dla każdej z transz do wysokości 120 % wartości ich emisji - w ciągu 3 miesięcy od daty przydziału ostatniej z transz Obligacji, pod rygorem postawienia danej transzy w stan natychmiastowej wymagalności.

Obligacje proponowane będą do objęcia w trybie oferty prywatnej zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obligacjach.

Inwestor ma prawo wskazania podmiotu lub podmiotów (w liczbie nie większej niż 99), które wykonają obowiązek objęcia i opłacenia obligacji emitowanych zgodnie z Porozumieniem.

Porozumienie nie przewiduje kar umownych.

W wypadku nieozaoferowania którejkolwiek transz obligacji w terminach określonych powyżej lub zaoferowania tych transz w terminach późniejszych, Porozumienie traci moc w odniesieniu do wszystkich niezaoferowanych obligacji.

Porozumienie zostało uznane za znaczącą umowę z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Monika Nowakowska - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »