Reklama

ELEKTROTI (ELT): Zawarcie znaczącej umowy - projekt i instalacja elektronicznego systemu ochrony ogrodzenia i sys. telewizji dozorowej na ogrodzeniu lotniska we Wrocławiu

Raport bieżący nr 35/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż podpisał w dniu 24 listopada 2010 r. umowę z Zamawiającym - Portem Lotniczym S.A. z siedzibą: 54-530 Wrocław, ul. Skarżyńskiego 36.

Przedmiotem umowy jest projekt i instalacja elektronicznego systemu ochrony ogrodzenia i systemu telewizji dozorowej na ogrodzeniu lotniska.

Wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 8.662.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych)

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został na dzień: 10.03.2011r.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

Zamawiający ma prawo naliczyć ELEKTROTIM S.A. kary umowne: za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 0,03% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki; za zwłokę w usunięciu przedmiotu zamówienia 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 20% wynagrodzenia brutto. Strony zastrzegły w umowie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.
Andrzej Diakun - Prezes Zarządu
Dariusz Połetek - Wiceprezes Zarządu ds finansowych

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | telewizji | W.E. | Wrocław

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »