APATOR (APT): Zawarcie znaczącej umowy przez APATOR METRIX SA z Mazowiecką Spółką Gazownictwa sp. z o. o. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd APATOR SA informuje, że spółka zależna APATOR METRIX SA ("Wykonawca") zawarła z Mazowiecką Spółką Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający"), umowę na dostawę gazomierzy miechowych o wartości netto 14,4 mln zł. Umowa została zawarta na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego. Realizacja dostaw przez APATOR METRIX SA nastąpi w okresie do 31 grudnia 2010 r.

Reklama

Umowa została zawarta w trybie korespondencyjnym w dniu 15 lutego 2010 r. i w dniu 17 lutego 2010 r. wpłynęła do APATOR METRIX SA podpisana przez Zamawiającego. W tym też dniu została podpisana przez spółkę APATOR METRIX SA i odesłana do Zamawiającego.

Warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Umowa nie zawiera także zastrzeżenia terminu lub warunku.

Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:

- - za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych gazomierzy - karę umowną w wysokości 0,2% ceny netto niedostarczonych w terminie gazomierzy, za każdy dzień opóźnienia,

- - za opóźnienie w usunięciu wad gazomierza lub wymiany uszkodzonego gazomierza na nowy - karę umowną w wysokości 1% ceny netto gazomierza za każdy dzień opóźnienia,

- - w przypadku gdy Wykonawca opóźni się w dostawie zamówionych gazomierzy powyżej 30 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do dostarczenia zamówionych gazomierzy i wyznaczeniem w tym celu dodatkowego 14-dniowego terminu liczonego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Całkowite odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z wyżej wymienionej przyczyny nakłada karę umowną na Wykonawcę w wysokości 10% łącznej wartości netto umowy.

Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa powyżej, nie wyłącza dalszych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego przeciwko Wykonawcy, jeżeli wartość poniesionej przez niego szkody przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda wynikła ze zdarzeń innych, niż opisane powyżej.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy z Mazowiecką Spółką Gazownictwa sp. z o. o. zawarto umowy (włączając powyższą) na łączną wartość 16,5 mln zł. Umową o najwyższej wartości w tym okresie była umowa na wartość 14,4 mln zł opisana w niniejszym raporcie bieżącym.

Umowa została uznane za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych APATOR SA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Janusz Niedźwiecki - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Apator SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »