Reklama

TUEUROPA (ERP): Zawarcie znaczącej Umowy przez Emitenta - raport 86

Raport bieżący nr 86/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna ("TU EUROPA SA") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 9 listopada 2010 r., od jednego z Banków, podpisanej z Nim Umowy Grupowego Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Tytułu Prawnego do Nieruchomości oraz Ekspektatywy z dnia 8 listopada 2010 roku.

Umowa określa zasady, na jakich TU EUROPA SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową Kredytobiorców lub inne osoby, którym przysługuje tytuł prawny do nieruchomości lub ekspektatywa tytułu prawnego, a także prawa i obowiązki Stron związane z czynnościami podejmowanymi w związku z jej realizacją.

Reklama

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

- ochrona prawna dochodzonych przed sądem lub innym organem interesów ubezpieczonego, któremu przysługuje tytuł prawny do nieruchomości lub jego ekspektatywa, - związanych z wystąpieniem wady prawnej tytułu prawnego lub ekspektatywy w rozumieniu Umowy. Ubezpieczenie dotyczy nieruchomości, na których prawomocny wpis hipoteki ma stanowić docelowe zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank.

Zgodnie z Umową TU EUROPA SA odpowiada za ujawnione w okresie odpowiedzialności wady lub obciążenia tytułu prawnego do nieruchomości. W ramach ubezpieczenia TU EUROPA SA ponosić będzie koszty ochrony prawnej tytułu prawnego do nieruchomości lub ekspektatywy tego tytułu prawnego.

Okres ubezpieczenia TU EUROPA SA trwa od 10 do 24 miesięcy (w zależności od wybranego okresu ubezpieczenia) od dnia złożenia przez Ubezpieczonego deklaracji przystąpienia, jednakże nie wcześniej niż od dnia wypłaty kredytu przez Bank.

Do zapłaty składki ubezpieczeniowej zobowiązany jest Ubezpieczający. Składka ubezpieczeniowa naliczana jest za cały okres ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo z góry za cały okres ubezpieczenia w złotych polskich. Jako podstawę naliczenia składki przyjmuje się wartość kredytu udzielonego przez Bank.

Warunki finansowe, na jakich TU EUROPA SA świadczy ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy nie odbiegają od rynkowych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Umowa wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2010 roku.

Jako kryterium będące podstawą uznania Umowy za Umowę znaczącą przyjęto stosunek wartości przedmiotu Umowy do kapitałów własnych Emitenta.

Szacowana wartość tej Umowy, według PSR w okresie 5 lat, wynosi 170,3 mln zł.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Bogdan Frąckiewicz - Wiceprezes Zarządu
Piotr Sztuba - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »