Reklama

TUEUROPA (ERP): Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 59

Raport bieżący nr 59/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna informuje o zwrotnym otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. w dniu 28 września 2012r., od jednego z Banków podpisanej Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub poważnego zachorowania klientów Banku, która spełnia kryterium uznania umowy za umowę znaczącą, jakim jest stosunek wartości przedmiotu umowy do kapitałów własnych Emitenta.

Reklama

Umowa grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub poważnego zachorowania klientów Banku została zawarta przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. w dniu 28 września 2012 r.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa Nieszczęśliwego wypadku skutkujące Zgonem Ubezpieczonego i Poważne zachorowanie.

Składka za każdego Ubezpieczonego naliczana i opłacana jest jednorazowo za cały dany 12 - miesięczny okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W przypadku kontynuacji ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłaty składki za kolejny okres ubezpieczenia za każdego Ubezpieczonego kontynuującego ubezpieczenie.

Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia złożenia podpisanej deklaracji zgody i trwa przez 12 miesięcy, z zastrzeżeniem iż Ubezpieczony ma prawo w deklaracji zgody wyrazić zgodę na kontynuację ubezpieczenia na kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego równa jest kwocie kredytu wskazanej w deklaracji zgody.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana: przez Ubezpieczającego w każdym czasie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przez Ubezpieczyciela - zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Warunki finansowe, na jakich Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. świadczy ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy nie odbiegają od rynkowych.

Umowa weszła w życie z dniem zawarcia.

Szacowana wartość tej umowy wynosi 173,2 mln zł.

Wartość przedmiotowej umowy jest wyznaczana jako szacowany łączny przypis składek brutto wg PSR z tej umowy uzyskanych w okresie 5 lat.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Jacek Podoba - Prezes Zarządu
Piotr Sztuba - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »