Reklama

POLIMEXMS (PXM): Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 26

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa ("Umowa") pomiędzy Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach ("Zamawiający”) a konsorcjum ("Konsorcjum”, "Wykonawca”), w skład którego wchodzą: Spółka (jako lider Konsorcjum), Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("PxE”)(spółka zależna Emitenta) oraz SBB ENERGY S.A. z siedzibą w Opolu. Przedmiotem Umowy jest budowa kompletnego Bloku energetycznego ciepłowniczo-kondensacyjnego w oparciu o paliwo węglowe, z zamkniętym układem chłodzenia z chłodniami wentylatorowymi mokrymi ("Zadanie”), o mocy elektrycznej brutto w zakresie 90-100 MWe, o mocy cieplnej dostarczanej z paliwem do paleniska kotła Bloku niższej niż 300 MWt, mocy cieplnej w parze technologicznej co najmniej 250MWt, pracującego na parametrach pary.

Reklama

Wynagrodzenie za wykonanie Zadania jest zryczałtowane i wynosi 1.159.900.000 PLN netto ("Wynagrodzenie”), z czego na Emitenta oraz PxE przypada ok. 99%. Płatność części Wynagrodzenia będzie następowała po wykonaniu określonych w Umowie etapów realizacji Zadania. Zamawiający zobowiązał się do zapłaty zaliczki w wysokości 5% Wynagrodzenia.

Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązał się przekazać Zamawiającemu blok energetyczny do użytkowania w terminie trzydzieści sześciu miesięcy od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako dzień rozpoczęcia prac.

Na mocy postanowień Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot Umowy gwarancji obejmującej okres 24 miesięcy ("Podstawowy Okres Gwarancji”), a w zakresie obejmującym obiekty/roboty budowlane, zabezpieczenia antykorozyjne oraz izolację termiczną/akustyczną obiektów na okres 60 miesięcy. Ponad powyższe udzielona została rękojmia za wady. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące.

Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej/ych lub kaucji, w wysokości 10% Wynagrodzenia. W określonych w Umowie przypadkach niespełnienia przez Wykonawcę obowiązków związanych z dostarczeniem przewidzianego Umową zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania części przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia. Umowa przewiduje możliwość zmniejszenia wysokości zabezpieczenia w związku ze zrealizowaniem przez Wykonawcę Zadania oraz upływem Podstawowego Okresu Gwarancji.

W Umowie przewidziano kary umowne m.in. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonych etapów realizacji Zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% Wynagrodzenia, przy czym łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć: (i) 15% Wynagrodzenia w przypadku kar nałożonych z tytułu zwłoki, (ii) 30% Wynagrodzenia w przypadku nieosiągnięcia parametrów gwarantowanych, (iii) 20% Wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Łączna suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza powstała na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia, przy czym ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu m.in. utraconych korzyści, utraty produkcji, dochodów lub zysków, które mogą być poniesione przez Zamawiającego i nastąpiły wskutek winy umyślnej Wykonawcy.

W określonych wypadkach, Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę. Ponadto, w terminie 60 miesięcy od dnia doręczenia Wykonawcy polecenia rozpoczęcia prac, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia za spełnione i odebrane prace.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają znacząco od postanowień zawieranych w umowach tego rodzaju.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-25Michał GłowińskiSpecjalista ds. prawnych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »