TUEUROPA (ERP): Zawarcie znaczacej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta - raport 18

Raport bieżący nr 18/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna informuje o uzyskaniu w dniu dzisiejszym od jednostki zależnej tj. Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA informacji o otrzymaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA od jednego z Banków podpisanej Umowy grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Banku z dnia 05.03.2010 r.

Umowa określa zasady, na jakich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Banku oraz prawa i obowiązki stron związane z czynnościami podejmowanymi w związku z jej realizacją.

Reklama

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonych. Przystąpienie do ubezpieczenia umożliwia Ubezpieczonym gromadzenie środków finansowych przy wykorzystaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez TU na Życie EUROPA SA na wypadek zgonu Ubezpieczonego w trakcie trwania Okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Okres odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się w następnym Dniu wyceny po Dniu zapłaty Składki. Składka płatna jest z góry za cały Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Produkt oferowany jest w dwóch wariantach: Wariant Standard oraz Wariant VIP. Warianty różnią się między sobą wysokością Składki minimalnej oraz częstotliwością dokonywania częściowych wykupów. Składka minimalna w Wariancie Standard wynosi 10 tys. zł, natomiast Składka minimalna w Wariancie VIP wynosi 1 mln zł.

W trakcie Okresu odpowiedzialności Ubezpieczony ma możliwość dokonywania częściowych wykupów. Ubezpieczony ma możliwość rezygnacji z ubezpieczenia w każdym czasie, co skutkuje Całkowitym wykupem.

Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego wynosi:

1)1% * Składka + 100% * Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia

jeżeli w chwili zgonu Wiek Ubezpieczonego nie przekroczył 80 lat,

2)0,1% * Składka + 100% * Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia

jeżeli w chwili zgonu Wiek Ubezpieczonego wynosił 81 lat i więcej.

Warunki finansowe, na jakich TU na Życie EUROPA SA świadczy ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy nie odbiegają od rynkowych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Umowa wchodzi w życie z dniem 8 marca 2010 r.

Szacowany przypis składki z Umowy w okresie 5 lat wynosi 260 mln zł.

Jako kryteria będące podstawą uznania umowy za umowę znaczącą przyjęto stosunek wartości przedmiotu umowy do kapitałów własnych Emitenta oraz podpisanie umowy.

Emitent posiada 100% akcji TU na Życie EUROPA SA.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Jacek Podoba - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Europa | Raport bieżący | ubezpieczenia | składki | składka
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »