Reklama

TUEUROPA (ERP): Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta - raport 43

Raport bieżący nr 43/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna informuje o pozyskaniu w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 14.07.2010 r. od jednostki zależnej, tj. Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA informacji o otrzymaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA od jednej z Instytucji finansowych Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Instytucji finansowej z dnia 12.07.2010 r.

Reklama

Umowa określa zasady, na jakich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Instytucji finansowej oraz prawa i obowiązki stron związane z czynnościami podejmowanymi w związku z jej realizacją.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonych. Przystąpienie do ubezpieczenia umożliwia Ubezpieczonym gromadzenie i inwestowanie środków finansowych przy wykorzystaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez TU na Życie EUROPA SA na wypadek zgonu Ubezpieczonego w trakcie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej lub dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności.

W Okresie Subskrypcji płatna jest Składka Pierwsza oraz pierwsza Składka Bieżąca. Po zakończeniu Okresu Subskrypcji Składki Bieżące płatne są miesięcznie. Ubezpieczyciel za otrzymane składki nabywa jednostki uczestnictwa funduszu i zapisuje je na wyodrębnionym dla każdego Ubezpieczonego rachunku.

Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela rozpoczyna się 6-go dnia roboczego po zakończeniu Okresu Subskrypcji i trwa 180 miesięcy.

Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego równa jest: 1% * Składka Zainwestowana + (liczba Jednostek Uczestnictwa Funduszu w Dacie Umorzenia * Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu w dacie zgonu Ubezpieczonego) + wartość Składki Pierwszej lub Składek Bieżących zapłaconych a niealokowanych na dzień wpłynięcia do Ubezpieczyciela "Wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego".

Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności wynosi 100% Wartości Rachunku w Dacie Umorzenia.

Warunki finansowe, na jakich TU na Życie EUROPA SA świadczy ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy nie odbiegają od rynkowych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Szacowany przypis składki brutto z Umowy w okresie 5 lat wynosi 46 mln zł.

Jako kryteria będące podstawą uznania Umowy za umowę znaczącą przyjęto stosunek wartości przedmiotu umowy do kapitałów własnych Emitenta.

Emitent posiada 100% akcji TU na Życie EUROPA SA.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Jacek Podoba - Prezes Zarządu
Stanisław Wlazło - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »