Reklama

TUEUROPA (ERP): Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta - raport 90

Raport bieżący nr 90/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna informuje o uzyskaniu w dniu 01.12.2010 r. od jednostki zależnej tj. Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA informacji o otrzymaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA od jednej z Instytucji Finansowych podpisanej umowy, która łącznie z innymi umowami zawartymi z tą Instytucją Finansową w okresie ostatnich 12 miesięcy przez Emitenta i jednostkę zależną od Emitenta tj. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA, w którym Emitent posiada 100% akcji, spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą, jakim jest stosunek wartości przedmiotu umowy do kapitałów własnych Emitenta.

Umowa o największej wartości - Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Instytucji Finansowej "Libra II" została zawarta 30.11.2010r.

Umowa określa zasady, na jakich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Instytucji Finansowej oraz prawa i obowiązki stron związane z czynnościami podejmowanymi w związku z jej realizacją.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonych. Przystąpienie do ubezpieczenia umożliwia Ubezpieczonym gromadzenie i inwestowanie środków finansowych przy wykorzystaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez TU na Życie EUROPA SA na wypadek zgonu Ubezpieczonego w trakcie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej lub dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności.

W Okresie Subskrypcji płatna jest Składka Pierwsza oraz pierwsza Składka Bieżąca. Po zakończeniu Okresu Subskrypcji Składki Bieżące płatne są miesięcznie. Ubezpieczyciel za otrzymane składki nabywa jednostki uczestnictwa funduszu i zapisuje je na wyodrębnionym dla każdego Ubezpieczonego rachunku.

Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela rozpoczyna się 07.01.2011 (po zakończeniu Okresu Subskrypcji) i trwa 120 miesięcy.

Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem:

1% * Składka Zainwestowana + (liczba Jednostek Uczestnictwa Funduszu w Dacie Umorzenia * Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu w dacie zgonu Ubezpieczonego),

Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności wynosi 100% Wartości Rachunku w Dacie Umorzenia.

Warunki finansowe, na jakich TU na Życie EUROPA SA świadczy ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy nie odbiegają od rynkowych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana: przez Ubezpieczającego w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przez Ubezpieczyciela - zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Umowa weszła w życie z dniem 01.12.2010r.

Szacowana wartość tej umowy, według PSR, w okresie 5 lat wynosi 31 mln zł.

Wartość umów (w tym szacowany łączny przypis składek brutto z umów zawartych z tą Instytucją Finansową w okresie ostatnich 12 miesięcy) w okresie 5 lat, według PSR, wynosi 54,3 mln zł.

Emitent posiada 100 % akcji TU na Życie EUROPA SA.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Stanisław Wlazło - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | Europa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »