TUEUROPA (ERP): Zawarcie znaczacej umowy przez jednostkę zalezną od Emitenta - raport 7

Raport bieżący nr 7/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna informuje o uzyskaniu w dniu dzisiejszym od jednostki zależnej, tj. Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA informacji o otrzymaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA od jednego z Banków podpisanej Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Banku, która łącznie z innymi umowami zawartymi z tym Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy przez Emitenta i jednostkę zależną od Emitenta, tj. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA, w którym Emitent posiada 100% akcji, spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą, jakim jest stosunek wartości przedmiotu umowy do kapitałów własnych Emitenta.

Reklama

Umowa o największej wartości - Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Banku "ENTERPRISE" została zawarta 28.01.2011 r.

Umowa reguluje zasady, na jakich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Banku oraz prawa i obowiązki stron związane z jej realizacją.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Ubezpieczonemu na wypadek zgonu Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności lub dożycia Ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności. Ponadto przystąpienie do ubezpieczenia umożliwia Ubezpieczonemu inwestowanie środków finansowych przy wykorzystaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.

Składka płatna jest w złotych polskich, jednorazowo z góry za cały okres odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA.

Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się 6. dnia roboczego po zakończeniu okresu subskrypcji, w którym klient przystąpił do ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia wynosi:

100% Wartości Rachunku w dniu likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.

Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu wynosi:

1% * Składka + 100% * Wartość Rachunku w Dacie umorzenia.

Warunki finansowe, na jakich Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA świadczy ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy nie odbiegają od rynkowych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana: przez Ubezpieczającego w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przez Ubezpieczyciela - zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Umowa wchodzi w życie z dniem 31.01.2011r.

Szacowana wartość tej umowy wynosi 35 mln zł, natomiast szacowana wartość umów zawartych z tym Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 174 mln zł.

Wartość przedmiotowej umowy jak i wartość umów zawartych z tym Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wyznaczana jest jako szacowany łączny przypis składek brutto wg PSR z tej umowy uzyskanych w okresie 5 lat.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Stanisław Wlazło - Wiceprezes Zarządu
Piotr Sztuba - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »