Reklama

TUEUROPA (ERP): Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 18/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna informuje o uzyskaniu w dniu wczorajszym od jednostki zależnej, tj. OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w którym Emitent posiada 51 % akcji, informacji o zawarciu przez OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z jedną z instytucji finansowych Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Bezpieczny Zysk", która spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą, jakim jest stosunek wartości przedmiotu umowy do kapitałów własnych Emitenta.

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Bezpieczny Zysk" została zawarta 23 kwietnia 2012 r. przez OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Zakres Ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe: śmierć Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia oraz dożycie przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia.

Przystąpienie do ubezpieczenia umożliwia Ubezpieczonemu inwestowanie środków finansowych przy wykorzystaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Składka inwestowana jest w jeden Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, w którym nie występują gwarancje inwestycyjne.

Składka płatna jest w formie składki jednorazowej, w złotych polskich.

Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego, wyznaczony przez Datę początku ubezpieczenia i ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia kończy w Rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 85 rok życia.

Sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia stanowi kwota w wysokości 100 zł. W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia Sumę ubezpieczenia stanowi Wartość rachunku udziałów ustalona według Wartości udziału jednostkowego z 2. najbliższego Dnia wyceny następującego po ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia.

Umowa została zawarta na okres 1 roku i może zostać rozwiązana przez Ubezpieczającego w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Warunki finansowe, na jakich OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. świadczy

ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy nie odbiegają od rynkowych.

Umowa weszła w życie z dniem zawarcia.

Szacowana wartość tej umowy wynosi 107 mln zł.

Wartość przedmiotowej umowy wyznaczana jest jako szacowany łączny przypis składek brutto wg PSR z tej umowy uzyskanych w okresie trwania umowy.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Jacek Podoba - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »