Reklama

TUEUROPA (ERP): Zawarcie znaczacej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 33/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna informuje o uzyskaniu w dniu dzisiejszym od jednostki zależnej, tj. OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. informacji o zawarciu przez OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w którym Emitent posiada 51 % akcji, z jednym z banków Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą, jakim jest stosunek wartości przedmiotu umowy do kapitałów własnych Emitenta.

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Sposób na Zysk" została zawarta 26 czerwca 2012 r.

Ubezpieczenie jest połączeniem dwóch produktów ubezpieczeniowych, należących do odrębnych grup ubezpieczeń Działu I - Ubezpieczenia na Życie, zgodnie z załącznikiem do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej:

1)ubezpieczenia na życie i dożycie - grupa 1,

2)ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK ) - grupa 3.

Wpłacana Składka Jednorazowa (płatna w złotych polskich), której minimalna wysokość wynosi 10 000 zł, dzielona jest na wspomniane powyżej dwie części, tj. na część przeznaczoną na pokrycie ryzyka z grupy 1 (Część gwarantowana) oraz część przeznaczaną na alokację do UFK - grupa 3 (Część inwestycyjna) w proporcjach:

1)0,1 % Składki Jednorazowej przeznaczana jest na Część gwarantowaną,

2)99,9% Składki Jednorazowej przeznaczana jest na Część inwestycyjną.

Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Zakres Ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe: śmierć Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia oraz dożycie przez Ubezpieczonego Daty ostatniego dnia danego Okresu ubezpieczenia.

W przypadku dożycia Ubezpieczony otrzymuje świadczenie ubezpieczeniowe stanowiące sumę wartości rachunku UFK (grupa 3) i gwarantowanej sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia z grupy 1 (wskazywanej kwotowo w Deklaracji przystąpienia), natomiast w przypadku śmierci w okresie ubezpieczenia uposażony otrzymuje świadczenie ubezpieczeniowe stanowiące sumę wartości rachunku UFK i gwarantowanej sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci z grupy 1 (rozliczanej wg wzoru określonego w Deklaracji przystąpienia).

Okres ubezpieczenia, czyli czas trwania ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego, to - w zależności od wyboru Klienta - 12, 18, 24, 36 albo 48 Miesięcy polisowych, z możliwością jego odnawiania na kolejny analogiczny Okres ubezpieczenia, po uprzednio uzyskanej zgodzie w tym zakresie od Ubezpieczonego. Rezygnacja z Ubezpieczenia możliwa jest w każdym czasie i realizowana poprzez wypłatę Ubezpieczonemu Wartości wykupu (Wartość rachunku udziałów).

Celem UFK jest powiększanie Wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. W UFK nie występują gwarancje inwestycyjne.

Umowa została zawarta na okres 1 roku i może zostać rozwiązana przez Ubezpieczającego w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Warunki finansowe, na jakich OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. świadczy ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy nie odbiegają od rynkowych.

Umowa weszła w życie z dniem zawarcia.

Szacowana wartość tej umowy wynosi 1200 mln zł.

Wartość przedmiotowej umowy jak wyznaczana jest jako szacowany łączny przypis składek brutto wg PSR z tej umowy uzyskanych w okresie trwania umowy.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Piotr Sztuba - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »