Reklama

APATOR (APT): Zawarcie znaczącej umowy przez Konsorcjum w składzie Apator SA i FAP Pafal SA z ENERGA-OPERATOR SA - raport 25

Raport bieżący nr 25/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 18 czerwca 2010 r. Konsorcjum w składzie Apator SA oraz spółka zależna FAP Pafal SA zawarło z ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku umowę na dostawy jednofazowych i trójfazowych liczników energii elektrycznej oraz oprogramowania do obsługi powyższych liczników. Wartości umowy wynosi 19,7 mln zł netto. Dostawy będą realizowane przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Podstawą zawarcia umowy był przeprowadzony przetarg nieograniczony.

Reklama

Warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Umowa nie zawiera zastrzeżenia terminu lub warunku.

Spółce ENERGA-OPERATOR SA przysługuje prawo do żądania od Konsorcjum następujących kar umownych:

- za zwłokę w dostarczeniu danej części liczników zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu realizacyjnym w wysokości 2% ceny brutto danej części dostawy za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki,

- za odstąpienie przez ENERGA-OPERATOR SA od umowy w części jeszcze nie wykonanej z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum - w wysokości 10% łącznie cenny brutto części umowy jeszcze nie wykonanej,

- za zwłokę w usunięciu wady, napraw lub wymiany gwarancyjnej wobec warunków gwarancji - w wysokości 10% ceny jednostkowej brutto licznika, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki określony w umowie, nie więcej jednak niż 100% licznika,

- w przypadku, gdy w okresie gwarancji liczba wadliwych liczników pochodzących z jednej dostawy przekroczy 2% liczby liczników tej dostawie - w wysokości 90 zł każdy wadliwy licznik z tej dostawy, zainstalowany w sieci.

W przypadku zbiegu uprawnień do żądania przez ENERGA-OPERATOR SA zapłaty od Konsorcjum kar umownych, ENERGA-OPERATOR SA może żądać zapłaty wszystkich kar umownych kumulatywnie. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa powyżej, nie wyłącza dalszych roszczeń odszkodowawczych ENERGA-OPERATOR SA przeciwko Konsorcjum, jeżeli wartość poniesionej przez niego szkody przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda wynikła ze zdarzeń innych, niż opisane powyżej.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Janusz Niedźwiecki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »