MISPOL (MIP): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną - raport 32

Raport bieżący nr 32/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MISPOL S.A. informuje, iż w dniu 27 października 2010 r. powziął informację o podpisaniu w dniu 26 października 2010 r. przez QUINFOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Grodnie, Republika Białorusi (spółkę w 99% zależną od MISPOL GROUP CONSULTING Sp. z o.o., która w 99,96% zależna jest od Emitenta, zwaną dalej "QUINFOOD"), aneksu do umowy handlowej z dnia 2 kwietnia 2010 r. zawartej pomiędzy QUINFOOD i Kampanią Spożywczą "CAR - GRAD" Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie, Federacja Rosyjska (zwaną dalej "CAR-GRAD") (dalej "Umowa").

Reklama

Na podstawie w/w aneksu zwiększona została wartość umowy z kwoty 25.000.000,00 rubli rosyjskich (co stanowi równowartość 2.430.000 złotych polskich według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 2 kwietnia 2010 r., tj. dzień podpisania umowy przez QUINFOOD) do kwoty 150.000.000,00 rubli rosyjskich (co stanowi równowartość 13.920.000 złotych polskich według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 26 października 2010 r., tj. dzień podpisania przez QUINFOOD aneksu do w/w Umowy).

W związku z podwyższeniem wartości w/w Umowy z dniem 26 października 2010 r. w/w Umowa uzyskała status umowy znaczącej.

Przedmiotowa umowa handlowa została zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2011 r.

Wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi około 13.920.000 zł (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych).

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad i warunków współpracy handlowej oraz uregulowanie wzajemnych zobowiązań QUINFOOD i CAR-GRAD w zakresie sprzedaży konserw mięsnych i pasztetów QUINFOOD.

Najważniejsze postanowienia w zakresie odpowiedzialności stron z tytułu niewłaściwego wykonania ww. Umowy są następujące:

a) za naruszenie terminu zapłaty CAR-GRAD zobowiązany będzie do zapłaty odsetek w wysokości 0,1% kwoty zadłużenia za każdy dzień opóźnienia,

b) CAR-GRAD zwróci koszty wszelkich mandatów i kar nałożonych na QUINFOOD przez władze Republiki Białoruś w związku z opóźnieniem w zapłacie za dostarczone produkty,

c) za przekroczenie terminu dostarczenia oświadczenia o przywozie zakupionych od QUINFOOD produktów na terytorium Federacji Rosyjskiej CAR-GRAD zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości zakupionych produktów za każdy dzień opóźnienia.

W Umowie brak jest postanowień, że dochodzenie kar umownych wyłącza uprawnienia stron do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych MISPOL S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.3 RMF GPW
Mirosława Achinger - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | Mispol SA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »