Reklama

PBOANIOLA (PBO): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną - raport 53

Raport bieżący nr 53/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 8 maja 2012 r. Zarząd Emitenta powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną - Dom Handlowy Protea Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (jako Kupujący), w dniu 7 maja 2012 r., z osobami fizycznymi (jako Sprzedającymi), przedwstępnej umowy sprzedaży prawa własności dwóch nieruchomości położonych w Poznaniu, o powierzchni odpowiednio 1.809 m2 i 185 m2.

Umowa powyższa została zawarta pod następującymi warunkami zawieszającymi:

a) zmiany bądź wydania nowej decyzji o warunkach zabudowy dla terenu, na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości, z której będzie wynikała możliwość uzyskania na jej podstawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługowo-handlową w parterze oraz parkingami podziemnymi wyłącznie na tych nieruchomościach;

b) nabycia przez Sprzedających od Miasta Poznań działki o powierzchni 185 m2 wskazanej powyżej.

Przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Kupującego ostatecznej, wykonalnej i niezaskarżonej w zwykłym trybie administracyjnym decyzji o pozwoleniu na budowę, z której będzie wynikała możliwość zabudowy przedmiotowej nieruchomości budynkiem wielorodzinnym z funkcją usługowo-handlową w parterze oraz parkingami podziemnymi, jednak najpóźniej do dnia 31.10.2012 r. Cena sprzedaży pierwszej z wyżej wymienionych nieruchomości ustalona została na kwotę 5.500.000,00 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) netto, przy czym kwotę netto 275.000,00 zł Kupujący zapłacił Sprzedającym tytułem zadatku przelewem w dniu zawarcia umowy. Kwota 275.000,00 zł netto zostanie zapłacona tytułem zaliczki w terminie 7 dni roboczych od dnia okazania Kupującemu dokumentu, z którego wynikać będzie że Sprzedający nabyli prawo własności nieruchomości od Miasta Poznań, kolejna kwota 275.000,00 zł netto zostanie zapłacona tytułem zaliczki w terminie 7 dni roboczych od dnia okazania Kupującemu ostatecznej decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy lub nowej, ostatecznej, decyzji o warunkach zabudowy, z której będzie wynikała możliwość uzyskania na jej podstawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługowo-handlową w parterze oraz parkingami podziemnymi wyłącznie na działkach będących przedmiotem transakcji.

Pozostała cena sprzedaży nieruchomości zostanie zapłacona w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej, przy jej zawarciu, przy czym działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości wolne będą od jakichkolwiek obciążeń, wniosków bądź ostrzeżeń, poza obciążeniami na rzecz Kupującego.

Cena sprzedaży drugiej z wyżej wymienionych nieruchomości będzie równa cenie nabycia tej nieruchomości przez Sprzedających od Miasta Poznania.

Kupującemu przysługuje w terminie do dnia 30.11.2012 r. prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) obciążenia przedmiotowej nieruchomości będą przewyższały resztę ceny sprzedaży;

b) w terminie do dnia 31.10.2012 r. Kupujący nie uzyska ostatecznej, wykonalnej i niezaskarżonej w zwykłym trybie administracyjnym decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnej z wnioskiem Kupującego;

c) w przypadku, gdy cena nabycia przez Sprzedających nieruchomości od Miasta Poznania będzie wyższa niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Waldemar Anioła - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »