Reklama

PBOANIOLA (PBO): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną - raport 49

Raport bieżący nr 49/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emitenta w dniu 27 września 2013 r. powziął informację o zawarciu w dniu 24 września 2013 r., pomiędzy spółką zależną Emitenta - Protea Development S.A. z siedzibą w Poznaniu (Wykonawca) a Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu (Netto), umowy o wykonanie inwestycji budowlanej. Przedmiotem umowy jest wykonanie całości prac związanych z wybudowaniem "pod klucz” obiektu handlowo-usługowego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także uzyskanie ostatecznej, bezterminowej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Reklama

Łączna wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytułu prac objętych umową wynosi 3.625.000,00 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.

Umowa przewiduje zapłatę kar umownych na rzecz Netto w przypadkach: (i) przekroczenia terminu odbioru obiektu, (ii) odstąpienia od umowy przez Netto z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, (iii) zwłoki w usunięciu usterek lub wad, (iv) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Netto, (v) za zatrudnienie podwykonawcy, niezgłoszonego lub niezaakceptowanego przez Netto. Kara umowna za każdy przypadek naruszenia umowy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Netto zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto w przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-09-27Waldemar AniołaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »