Reklama

IALBGR (IAG): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną - raport 30

Raport bieżący nr 30/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014 roku spółka zależna od Emitenta – SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu ("SMT Software”), działając w ramach konsorcjum ze spółkami Impel Security Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Impel”), jako liderem konsorcjum, EBS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("EBS”), jako członkiem konsorcjum oraz ITM Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ("ITM”), jako członkiem konsorcjum ("Konsorcjum”) zawarła umowę ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie - Zamawiający.

Reklama

Przedmiotem umowy jest:

1) wytworzenie na rzecz Zamawiającego systemu informatycznego Systemu Dozoru Elektronicznego (dalej: SDE) oraz przygotowanie i zapewnienie jego niezakłóconego funkcjonowania – etap I umowy (etap techniczny);

2) realizacja usługi eksploatacji i rozwoju SDE oraz utrzymanie i jego serwis - etap II umowy (etap eksploatacyjny).

Przedmiotowa umowa będzie obowiązywać od dnia 25.04.2014 i wiązać strony umowy przez okres 54 kolejnych miesięcy. Szacowane maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosić będzie 214,02 mln złotych i będzie płatne każdorazowo po realizacji prac określonych w ramach danego etapu umowy.

Warunki umowy nakładają na Konsorcjum odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, które mogą powstać w związku z realizacją umowy, Konsorcjum wniosło zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 10% jej wartości brutto. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum, Konsorcjum będzie zobowiązane do zapłacenia Zamawiającemu tytułem kary umownej 5% wynagrodzenia brutto. W przypadku niedotrzymania przez konsorcjum terminu realizacji etapu I umowy, konsorcjum zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia przewidzianego za ten etap za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, chyba że przyczyny nie dotrzymania terminu realizacji etapu I wystąpiły po stronie Zamawiającego lub dotychczasowego wykonawcy usługi. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w umowach tego typu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-25Adam KuszykWiceprezes ZarząduAdam Kuszyk
2014-04-25Szymon PuraWiceprezes ZarząduSzymon Pura

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »