SYNTHOS (SNS): Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę Zależną Emitenta - raport 24

Raport bieżący nr 24/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku z późniejszą zmianą) (Rozporządzenie), Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 września 2010 roku Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach nad Wełtawą (Spółka Zależna) zawarła umowę na dostawę gazu ziemnego.

Reklama

Strony umowy:

1.Spółka Zależna -jako odbiorca,

2.RWE Key Account CZ s.r.o., ul. Limuzská 12/3135, Praha 10 Strašnice PSČ 100 98, Republika Czeska (Dostawca).

Przedmiot umowy: dostawa gazu ziemnego przez Dostawcę.

Istotne warunki umowy:

1.umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,

2.płatność za odbierany przez Spółkę Zależną gaz w okresach miesięcznych,

3.przewidywana wartość umowy około 32.000.000 EUR (trzydzieści dwa miliony euro), (około 126.288.000 zł według obowiązującego w dniu sporządzania raportu średniego kursu NBP),

4.połowa zamówionej ilości gazu wg formuły cenowej oparta została na rynkowej cenie ciężkiego oraz lekkiego oleju opałowego, połowa zamówionej ilości wg formuły opartej o notowania LEBA NCG;

5.umowa przewiduje możliwość zawierania odrębnych transakcji spotowych na dostawy gazu ziemnego,

6.umowa należy do umów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Spółki Zależnej.

Kary umowne:

Kary umowne obciążające Spółkę Zależną:

a) Spółka Zależna zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w przypadku odbioru mniejszej lub większej od zakontraktowanej ilości gazu ziemnego uwzględniając kontraktową tolerancję - w ujęciu rocznym. W przypadku odbioru mniejszej ilości gazu ziemnego w umówionym okresie, z przyczyn leżących po stronie Spółki Zależnej - kara umowna wynosi 25 % ceny gazu, który nie został odebrany. W przypadku odbioru większej ilości gazu ziemnego w umówionym okresie - kara umowna wynosi 25 % ceny gazu pobranego ponad ilość wynikającą z umowy.

b) Spółka Zależna zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w przypadku odbioru mniejszej niż 80% ilości zakontraktowanej w danym miesiącu ilości gazu - kara umowna wynosi 25 % ceny gazu nieodebranego w danym miesiącu.

Kary umowne obciążające Dostawcę:

W Przypadku gdy Dostawca dostarczy, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, mniejszą ilość gazu w umówionych okresach niż ilość wynikającą z umowy - kara umowna wynosi 25 % ceny gazu, który nie został do Spółki Zależnej dostarczony.

Kary umowne nie wyłączają uprawnienia stron umowy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających kary umowne.

Umowa nie zawiera terminu ani warunku.

Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę:

Wartość przedmiotu umowy przewyższa 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, co w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 a) Rozporządzenia, stanowi podstawę do uznania umowy za umowę znaczącą.
Dariusz Krawczyk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Zbigniew Lange - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | kara

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »