POLIMEXMS (PXM): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta - raport 32

Raport bieżący nr 32/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2019 z dnia 22 października 2019 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa ("Umowa”) pomiędzy PERN S.A. z siedzibą w Płocku ("Zamawiający”) a konsorcjum w skład którego wchodzą: Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. z siedzibą w Płocku ("NN”)(lider konsorcjum, spółka zależna od Emitenta) oraz AGAT S.A. z siedzibą w Koluszkach (partner konsorcjum)(łącznie "Wykonawca”). Przedmiotem Umowy jest budowa zbiorników magazynowych 2x10.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie oraz budowa zbiornika magazynowego 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach ("Zadania”).

Reklama

Wynagrodzenie za wykonanie Zadań ma charakter ryczałtowy i wynosi łącznie 107 mln PLN netto

z czego na NN przypada 51% tej kwoty. Płatność wynagrodzenia będzie następowała w częściach,

po zrealizowaniu określonych w Umowie elementów Zadań. Umowa przewiduje możliwość wypłacenia Wykonawcy zaliczki w wysokości nie przekraczającej 20% wynagrodzenia, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę odpowiedniego zabezpieczenia zwrotu zaliczki wystawionego przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub bank. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązał się zrealizować Zadania w terminie 60 tygodni od daty wejścia na budowę, które zostało wstępnie przewidziane na styczeń 2020 roku.

Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na kwotę równą 10% wynagrodzenia w formie środków pieniężnych bądź gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych. W terminie 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca uzyska prawo do zmniejszenie wniesionego zabezpieczenia o 50%, bądź przedłożenia Zamawiającemu odrębnego zabezpieczenia na czas okresu gwarancji w analogicznej wysokości i uzyskania 100% zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania.

Umowa przewiduje kary umowne, przy czym łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji Zadania nie przekroczy 10% wynagrodzenia, a z tytułu wszystkich kar łącznie nie przekroczy 20%. Powyższe ograniczenia w zakresie kar umownych nie mają zastosowania, w przypadku działań naruszających Umowę, wynikających ze złej woli lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do 100% wynagrodzenia i za wyjątkiem szczegółowo określonych w Umowie nie obejmuje utraconego zysku.

Na podstawie Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot Umowy gwarancji na okres

60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca udzielił niezależnie rękojmi za wady. Okres rękojmi pokrywa się z okresem gwarancji.

Strony przewidziały umowne prawo odstąpienia od Umowy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-21Michał GłowińskiSpecjalista ds. prawnych

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »