Reklama

PEKABEX (PBX): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka Pekabex Bet S.A. (spółka w 100% zależną od Emitenta) zawarła z spółką Fordonska "OP3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytowo – akcyjną ("Zamawiający”) umowę o roboty projektowe i budowlane, której przedmiotem jest m.in. budowa i oddanie do użytku budynku realizowanego pod roboczą nazwą "Olivia 7”, o zasadniczym przeznaczeniu biurowym i usługowym, a także wykonanie projektu warsztatowego w zakresie prefabrykacji elementów żelbetowych i konstrukcji prefabrykowanej, a także dokumentacji powykonawczej ("Umowa”).

Reklama

Strony szacunkowo określiły wysokość wynagrodzenia Pekabex Bet S.A. za należyte wykonanie przedmiotu Umowy na kwotę 35 847 716,17 złotych netto. Przedmiot Umowy zostanie wykonany etapowo, przy czym ostateczny termin zakończenia robót i oddania ich przedmiotu Zamawiającemu przypada na dzień 5 stycznia 2018 roku.

Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto za całość przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10% wartości tego wynagrodzenia netto. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu również karę umowną za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z etapów przedmiotu Umowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto za całość przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10% wartości tego wynagrodzenia netto, przy czym jeśli pomimo zwłoki w wykonaniu etapu przedmiotu Umowy, całość przedmiotu Umowy zostanie wykonana terminowo, powyższa kara umowna nie będzie należna Zamawiającemu. Nadto Umowa przewiduje karę umowną za zwłokę w usunięciu wad przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za dany element robót za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia netto. Umowa przewiduje również karę umowną w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w Umowie w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto. Dodatkowo, Zamawiający zapłaci Pekabex Bet S.A., na jego żądanie, karę umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia za dany element robót za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia. Strony również postanowiły, iż w przypadku gdy zastrzeżona kara umowna nie pokryje poniesionych przez stronę szkód, może ona dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

W celu zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego i/lub o zapłatę kar umownych z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań Pekabex Bet S.A., w tym zobowiązań wynikających z gwarancji lub rękojmi, Pekabex Bet S.A. zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu bankową lub ubezpieczeniową gwarancję dobrego wykonania Umowy, przy czym winna ona być wystawiona na sumę równą co najmniej 5% wynagrodzenia za całość przedmiotu Umowy netto - w okresie do ostatniego dnia upływu 3-miesięcznego terminu od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 3% - w okresie do ostatniego dnia upływu 25-miesięcznego terminu od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a następnie 2% - do końca 60-miesięcznego okresu od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Pekabex Bet S.A. udzielił ponadto rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Pekabex Bet S.A. udzielił również gwarancji jakości, w tym na wszystkie roboty budowlane na okres 10 lat od daty odbioru końcowego.

Zamawiający zapłaci Pekabex Bet S.A. wynagrodzenie w terminie 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość umowy przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta i wynosi 35 847 716,17 złotych netto jak również ma ona spodziewany istotny oraz pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Pekabex Bet S.A., a co za tym idzie Grupy Pekabex.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-31Beata ŻaczekWiceprezes Zarządu
2017-03-31Przemysław BorekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »