Reklama

PEKABEX (PBX): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. - raport 48

Raport bieżący nr 48/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka Pekabex Bet S.A. (spółka w 100% zależna od Emitenta) zawarła z Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynkiem Hurtowym S.A. z siedzibą w Broniszach ("Zamawiający”) umowę na wykonanie Hali Handlowo-Logistycznej wraz z infrastrukturą, której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie budowy hali, dróg dojazdowych i placów manewrowych, zabudowy Kanału Ożarowskiego zgodnie z projektem budowy "Hali Handlowo - Logistycznej” znajdującej się na terenie Warszawskiego Rolno - Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w miejscowości Bronisze przy ul. Poznańskiej 98, gm. Ożarów Mazowiecki wraz z wszelkimi uzgodnieniami, wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz przygotowaniem dokumentów umożliwiających zgłoszenie budynku do użytkowania na terenie WR SRH S.A z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 ("Umowa”).

Reklama

Za wykonanie robót będących przedmiotem Umowy oraz za wszystkie materiały i środki produkcji dostarczone przez Pekabex Bet S.A., a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy a także za wykonanie dokumentacji powykonawczej i pozostałej dokumentacji odbiorowej Pekabex Bet S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 42 814 357,95 zł netto (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 95/100), powiększone o należny podatek VAT.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w 44 tygodnie od dnia protokolarnego, przekazania terenu budowy.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia zapłaty kar umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto za pierwsze 21 dni, a za każdy kolejny dzień zwłoki w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, a także za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości 0,2% kwoty elementu scalonego określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowego. Nadto, Umowa przewiduje uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia z przyczyn zależnych od Pekabex Bet S.A. Łączna wysokość kar umownych nałożona na Pekabex Bet S.A. nie może przewyższać 10% wartości przedmiotu Umowy netto. Natomiast Zamawiający zapłaci Pekabex Bet S.A. karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia. Zgodnie z Umową, strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Zgodnie z treścią Umowy, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przekazania Pekabex Bet S.A. placu budowy nieodwołalną, podzielną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub ubezpieczeniową dobrego wykonania, na kwotę nie mniejszą niż 5% wynagrodzenia, która zostanie wystawiona na cały okres realizacji inwestycji.

Dodatkowo, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu zabezpieczenia zobowiązań na cały okres realizacji przedmiotu Umowy oraz rękojmi i gwarancji w formie kaucji lub gwarancji bankowej na kwotę stanowiącą 5% wartości Umowy netto. 2,5% udzielonego w ten sposób zabezpieczania zostanie zredukowane po usunięciu wszystkich usterek stwierdzonych protokolarnie w trakcie odbioru, zaś kolejne 2,5% wartości Umowy zostanie zwrócone po zakończeniu obowiązywania gwarancji. Pekabex Bet S.A. udzielił rękojmi i gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz na 60 miesięcy na poszycie dachowe wraz z obróbkami przy czym okres gwarancji jakości i rękojmi dla zamontowanych urządzeń udzielane jest na okres i warunkach przewidziany przez producenta.

Zamawiający zapłaci Pekabex Bet S.A. wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury. Zgodnie z treścią umowy Pekabex Bet S.A. łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 95% wartości uzgodnionego wynagrodzenia. Pozostałe 5% wartości wynagrodzenia płatne będzie na podstawie faktury końcowej.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość umowy przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta i wynosi 42.814.357,95 zł złotych netto jak również ma ona spodziewany istotny oraz pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Pekabex Bet S.A., a co za tym idzie Grupy Pekabex.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-22Robert JędrzejowskiPrezes Zarządu
2017-11-22Beata ŻaczekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »